Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen i Climat80 består av Mats Mårtensson, Thomas Sjöberg, Håkan Nelson och Thorvald Persson.

Styrelsesuppleanter är Gabriella Dahlstrand och Ulf Dahlstrand.

Climat80 äger Stjernfeldts VVS, KlimatKyl AB, Clifa Service AB, Sanpro AB, El Fastighetsservice Syd AB (ELFAST), Lunds Värme & Sanitet AB samt Climat80 Entreprenad AB.

VD för Climat80 AB, Sanpro AB, Clifa Service AB samt Lunds Värme & Sanitet är Mats Mårtensson

VD poster för dotterbolagen:

El Fastighetsservice Syd AB är Jörgen Jönsson
Climat80 Entreprenad AB är Marcus Malmström
Klimatkyl i Malmö AB är Lars Juhl
AB Stjernfeldts VVS är Lars Lindsjö

 

Referenser

Malmö Stadsfastigheter, Funktionsavtal

Klimatkyl har ett funktionsserviceavtal, avseende kylutrustning inom Malmö kommun, med Malmö... Läs mer