Om Clifa

Värdeskapande fastighetsvård är kontinuerligt underhåll av fastighetens in- och utsida. Det är Clifas dagliga uppdrag för att utveckla en driftsoptimerad fastighet där viktiga funktioner håller längre, kostnaderna minskar och fastighetens värde ökar.

Om Clifa

 

Clifa%20logotyp

 

Rätt och omsorgsfull fastighetsvård är en investering

Clifa Service är Climat80 Gruppens experter på fastighetsservice. Vi erbjuder effektiv, noggrann och rationell service när det gäller drift, skötsel och förvaltning av bostads-, kontors- och industrifastigheter.Oavsett om du äger och förvaltar 200 fastigheter eller hanterar en bostadsrättsförening med 20 lägenheter är service och förvaltning gemensam. Clifa löser det långsiktiga behovet. 

Kontinuerligt underhåll minskar driftskostnaderna och väsentliga funktioner håller längre. Det är både kostnadseffektivt och reducerar belastningen på vår miljö. Vår omsorgsfulla fastighetsvård lönar sig.

Kompetens och resurser

Du hittar oss i Lund och Malmö. Det är härifrån vår växande personalstyrka har sina utgångspunkter. Allt arbete sker dagligen ute hos våra uppdragsgivare runt om i Öresundsregionen. Clifas tjänster och avtal är väl anpassade efter våra kunders fastighetsantal, fastighetstyper och behov.

Fuktkompetens – en Clifaspecialitet

Clifa Service kan hantera eventuella fuktproblem i din fastighet. Fukt talar sällan om sin närvaro utan smyger fram, etablerar sig och kan orsaka stora, ibland omfattande skador. Följdeffekten blir betydande reparationskostnader. Därför är fuktbesiktning en klok åtgärd att vidta i god tid.

Felanmälan – en service på hög nivå

Fastighetsägare och förvaltare kan enkelt via tjänsten Felanmälan, erbjuda hyresgästerna en snabb och effektiv service vid mindre skador och fel i fastigheten. Felanmälan administreras av Clifa Service och är en problemlösare som sköter servicen i uppdragsgivarens namn. Ett ansvarsfullt uppdrag som erbjuder mervärden i form av kostnadseffektivitet för fastighetsägaren och en hög servicenivå gentemot hyresgästerna. 

 

För mer information, hör av dig till oss​:
046 - 10 14 00
info@climat80.se

Felanmälan
046  -10 14 02
felanmalan@clifa.se

Fler kontaktpersoner »

Faktablad
Clifa - Faktablad (pdf)

Referenser Clifa

BRF Domaren

Brf Domaren, Borgmästaregården, består av 2 stycken 17-våningshus om vardera 128 lägenheter.... Läs mer

Kontakta Clifa

Postadress
Box 9013
SE-200 39 Malmö

Lund
Skiffervägen 18
046-10 14 00

E-post
info@clifa.se

Faktura via E-post
faktura@climat80.se