Fastighetsskötsel

Fastighetsskötsel
Fastighetsskötsel är vård av fastighetens in- och utsida. Resultatet blir att hyresgästerna upplever vardagen trygg och säker med en ren snygg inne- och utemiljö och funktionella tekniska installationer.

Fastighetsskötsel

God fastighetsskötsel kräver kunskap och erfarenhet. Därför erbjuder Clifa välutbildade och meriterade fastighetstekniker. Vår omtanke om din fastighet gör att vi kontinuerligt utbildar vår personal. Nya lösningar, nya tekniska hjälpmedel, nya krav och regler – din Clifa- tekniker vet vad det handlar om.

Konkret är fastighetsskötsel vård och underhåll av allt det som påverkar hyresgästernas vardag - ren och snygg inne- och utemiljö, funktionella tekniska installationer, tryggt och säkert. 

Anpassade avtal

Behoven är lika men omfattningen kan variera. Det beror på fastighetens ålder, status med mera. Clifa erbjuder alltid anpassade lösningar och avtal som lever upp till de krav varje enskild uppdragsgivare specificerar.

 

För mer information, hör av dig till oss​:
046 - 10 14 00
info@climat80.se

Felanmälan
046  -10 14 02
felanmalan@clifa.se

Fler kontaktpersoner »

Referenser Clifa

Malmö Stadsfastigheter

Climat80:s driftsavdelning har ansvar för ca 200 fastigheter omfattande en total yta på ca 440... Läs mer

Kontakta Clifa

Postadress
Box 9013
SE-200 39 Malmö

Lund
Skiffervägen 18
046-10 14 00

E-post
info@clifa.se

Faktura via E-post
faktura@climat80.se