Felanmälan – en service på hög nivå

Felanmälan Clifa
Clifas tjänst Felanmälan är till för fastighetsbolag, ägare och bostadsrättsföreningar. Tjänsten anpassas efter antal fastigheter och lägenheter. Clifa löser problem och sköter servicen i fastighetsägarens namn – hyresgästerna blir nöjda.

Felanmälan – en service på hög nivå

Fastighetsägare och förvaltare kan enkelt, via Climat80 Gruppens service Felanmälan, erbjuda hyresgästerna en snabb och effektiv service vid skador och fel i fastigheten. Felanmälan, som administreras av Clifa Service, är en problemlösare och sköter servicen i uppdragsgivarens namn. Ett ansvarsfullt uppdrag som ger många pluspoäng för inblandade parter.

Felanmälan är en tjänst för alla fastighetsbolag, -ägare och bostadsrättsföreningar och kan anpassas efter uppdragsgivarens varierande antal fastigheter och lägenheter.

Tjänsten innebär att när hyresgästen har problem med t.ex. mindre stopp i avloppet, krånglande fönster eller dörrlås, trasig armatur, huvudsäkringsbyte, för kallt eller för varmt i lokalen mm så ringer man till Felanmälan. Uppdraget registreras och läggs ut på aktuell serviceenhet. Efter utförd åtgärd återrapporteras det till Felanmälan som i sin tur meddelar uppdragsgivaren respektive anmälaren att felet är avhjälpt. Ett sätt att säkerställa en kvalitativ service så ägare och/eller förvaltare kan ägna sig åt andra viktiga ärenden.

Felanmälan är ett effektivt sätt att erbjuda en hög servicenivå gentemot hyresgästerna.

 

För mer information, hör av dig till oss​:
046 - 10 14 00
info@climat80.se

Felanmälan
046  -10 14 02
felanmalan@clifa.se

Fler kontaktpersoner »

Referenser Clifa

Malmö Stadsfastigheter

Climat80:s driftsavdelning har ansvar för ca 200 fastigheter omfattande en total yta på ca 440... Läs mer

Kontakta Clifa

Postadress
Box 9063
200 39 Malmö

Lund
Skiffervägen 18
046-10 14 00

E-post
info@clifa.se

Faktura via E-post
faktura@climat80.se