Förvaltning

Fastighetsförvaltning i Malmö, Lund och Helsingborg
Alla delar i fastigheten måste samspela för att drift och ekonomi ska harmoniera. Clifas förvaltningstjänster förenklar och förbättrar förutsättningarna för detta samspel.

Förvaltning

God fastighetsförvaltning och drift planeras

Clifa erbjuder både teknisk och administrativ fastighetsförvaltning. Det innebär att det upprättas ett service- och underhållsschema fastighetens installationer, tekniska utrustning och alla dess driftsförutsättningar. Målet är att alla delar ska samspela på ett energieffektivt och därmed driftekonomiskt sätt. Det är också bra för vår miljö.

Teknisk förvaltning som uppdrag innebär att Clifa tar hand om service och underhåll av tekniska installationer som el, värme/kyla, ventilation inklusive styr & övervakning, VS m.m.

Administrativ förvaltning som uppdrag innebär att Clifa upprättar underhållsplaner, status- och energibesiktningar, OVK, energiuppföljning m.m.

Genom att utnyttja Clifas kunskap och erfarenhet behöver du som uppdragsgivare inte bevaka och beställa utförande av underhåll, service. Det utförs enligt uppgjord plan och du får protokoll och åtgärdsförslag i de fall det är befogat. Din tid kan ägnas åt andra viktiga uppgifter.

24/7

Vi erbjuder också våra uppdragsgivare jourtjänst och felanmälan dygnet runt som en tilläggstjänst i våra kunders serviceavtal.

God fastighetsvård är en värdeskapande insats för fastigheten och en trygg lösning av din fastighetsvardag.

 

För mer information, hör av dig till oss​:
046 - 10 14 00
info@climat80.se

Felanmälan
046  -10 14 02
felanmalan@clifa.se

Fler kontaktpersoner »

Referenser Clifa

Malmö Stadsfastigheter

Climat80:s driftsavdelning har ansvar för ca 200 fastigheter omfattande en total yta på ca 440... Läs mer

Kontakta Clifa

Postadress
Box 9013
SE-200 39 Malmö

Lund
Skiffervägen 18
046-10 14 00

E-post
info@clifa.se

Faktura via E-post
faktura@climat80.se