Totalåtagande

Totalåtagande Climat80 Entreprenad

Totalåtagande

Helhet ger fördel

Climat80 Entreprenad erbjuder ett totalåtagande med övergripande entreprenad- eller projektansvar från idé till full funktionalitet inom rör, ventilation, automation, kyla, värme och elinstallationer.

Vi är vi gärna med och ritar på bästa tekniska lösningen för din byggnad. Helst så tidigt i projektet som möjligt oavsett om det är ett bostadshus eller kommersiella fastigheter. Och oavsett om det handlar om ny-, till-eller ombyggnation.

Du uppnår ett effektivare projekt med smidigare arbetsflöde, bättre kontrollsamt en ekonomisk och miljömässig helhetssyn. Det finns stora ekonomiska och miljövinster att hämta på rätt använd kunskap i alla faser.

Med från början

Hos oss har du tillgång till våra konstruktörer inom alla våra tjänsteområden. När det behövs har vi dessutom många kompetenta samarbetspartners som kompletterar och förstärker vår konstruktionsavdelning.

I samband med entreprenader är vi gärna med och ritar på bästa lösningen för din byggnad.

Lönsamt

Med Climat80 Entreprenad och gruppens samlade kompetens är det alltid nära mellan ritning och verklighet. Konstruktörerna arbetar tillsammans med våra erfarna konsulter och installatörer som finns under samma tak. På så sätt ser vi till att det blir rätt från början, kostnadseffektivt och energisnålt.

Samlad kompetens

Våra kunder är fastighetsbolag och -ägare, byggföretag och bostadsrättsföreningar. Climat80 Gruppens specialistföretag erbjuder alla discipliner som berör fastigheters inre liv, ren luft, värme/kyla, rör och samordnande funktioner. Dessutom erbjuder vi bred kunskap för att sköta den dagliga driften i form av fastighetsskötsel, felanmälan, jour och driftsoptimering.

För extra besvärliga problemställningar utnyttjar vi vårt väl inarbetade nätverk av partners med kompletterande kunskap. Det är allt från energispecialister och arkitekter till leverantörer av klimatutrustning.

För mer information kontakta:

Till kontaktpersoner »

Referenser Climat80 Entreprenad

Candeco

Climat80 Gruppen utförde på totalentreprenad alla installationer i Candecos nya fabrik. Candeco... Läs mer

Kontakta Climat80 Entreprenad

Postadress
Box 9013
SE-200 39 Malmö

Faktureringsadress
FE 1487-3691
SE-831 90 Östersund

Besöksadress
Flintyxegatan 10
040-36 34 00

Leverensadress
Flintyxegatan 10
213 76 Malmö

E-post
info@climat80.se

Faktura via E-post
invoice@climat80.se