Felanmälan – en service på hög nivå

Felanmälan Clifa
Climat80s tjänst Felanmälan är till för fastighetsbolag, ägare och bostadsrättsföreningar. Tjänsten anpassas efter antal fastigheter och lägenheter. Climat80 löser problem och sköter servicen i fastighetsägarens namn – hyresgästerna blir nöjda.

Felanmälan – en service på hög nivå

Fastighetsägare och förvaltare kan enkelt, via Climat80 Gruppens service Felanmälan, erbjuda hyresgästerna en snabb och effektiv service vid skador och fel i fastigheten. Tjänsten Felanmälan är en problemlösare där vi sköter servicen i uppdragsgivarens namn. Ett ansvarsfullt uppdrag som skapar värde för både dig som kund och de som bor och verkar i dina fastigheter.

Felanmälan är en tjänst för alla fastighetsbolag, -ägare och bostadsrättsföreningar och kan anpassas efter uppdragsgivarens varierande antal fastigheter och lägenheter.

Tjänsten innebär att när hyresgästen har problem med t.ex. mindre stopp i avloppet, krånglande fönster eller dörrlås, trasig armatur, huvudsäkringsbyte, för kallt eller för varmt i lokalen mm så ringer man till Felanmälan. Uppdraget registreras och läggs ut på aktuell serviceenhet. Efter utförd åtgärd återrapporteras det till Felanmälan som i sin tur meddelar uppdragsgivaren respektive anmälaren att felet är avhjälpt. Ett sätt att säkerställa en kvalitativ service så ägare och/eller förvaltare kan ägna sig åt andra viktiga ärenden.

Felanmälan är ett effektivt sätt att erbjuda en hög servicenivå gentemot hyresgästerna.

 

För mer information, hör av dig till oss​:
046 - 10 14 00
info@climat80.se

Felanmälan
046  -10 14 02
fastighetsservice@climat80.se

Fler kontaktpersoner »

Referenser Climat80

Malmö Stadsfastigheter

Climat80:s driftsavdelning har ansvar för ca 200 fastigheter omfattande en total yta på ca 440... Läs mer

Kontakta Climat80

Climat80 AB
Testvägen 1
SE-232 37 ARLÖV

+46(0)40-36 34 00
+46(0)46-10 13 00
+46(0)42-36 41 00

Leverans- och besök
Testvägen 1, 232 37 ARLÖV
Se karta

Karbingatan 20, 254 67 HELSINGBORG
Se karta