Fukt

Fukt
Fuktskador är lömska och dyra. Fuktbesiktning är enkel form av försäkring för att minimera riskerna. Climat80s specialister har lång erfarenhet av förebyggande åtgärder samt hjälp om ändå olyckan inträffar.

Fukt

Fukt är den tystaste och dyraste skada din fastighetkan drabbas av

Fukt drabbar alla fastigheter. En välvårdad fastighet riskerar färre problem än en eftersatt. En fuktbesiktigad fastighet har ännu större möjlighet att undvika fuktskador.

Vad är problemet?

Fukt talar inte om att det är på väg att utvecklas. Det berättar inte heller vart det är på väg i bygganden och inte heller i vilken omfattning det tänker drabba huset. Fukt upptäcks ofta när skadan redan är skedd. Kostnaderna blir tyvärr därefter.

Lösning

Det krävs specialister med lång erfarenhet för att eliminera risker och förebygga fuktskador. En fuktbesiktning med åtföljande åtgärdsplan är en klok investering och en av de bästa ekonomiska och miljövårdande insatser du som fastighetsägare eller förvaltare kan vidta. 

Åtgärd – förebygg med kunskapen

Climat80s fuktexperter har gedigen kunskap och framför allt erfarenhet när det gäller att upptäcka och förebygga områden i fastigheten som är mer fuktutsatta än andra. En fuktbesiktning är att jämföra med en typ av försäkring. Det garanterar inte att skada inte uppstår men skadan blir garanterat mindre än utan.

Vid misstanke om fukt i fastigheten, agera direkt. Våra fuktspecialister hjälper dig på rätt väg, genomför fuktmätningar med riskanalyser. 

Har olyckan redan inträffat får du hjälp med en åtgärdsplan. Climat80 hanterar skadan från sanering och avfuktning till återställning eller nybyggnation.

Fler kontaktpersoner »

 

Referenser Climat80

Climat80 har slipat betonggolvet i Region Skånes lokaler

Kontakta Climat80

Climat80 AB
Testvägen 1
SE-232 37 ARLÖV

+46(0)40-36 34 00
+46(0)46-10 13 00
+46(0)42-36 41 00

Leverans- och besök
Testvägen 1, 232 37 ARLÖV
Se karta

Karbingatan 20, 254 67 HELSINGBORG
Se karta