Kundservice och felanmälan

Kundservice och felanmälan
Climat80s tjänst Felanmälan är till för fastighetsbolag, ägare och bostadsrättsföreningar. Tjänsten anpassas efter antal fastigheter och lägenheter. Climat80 löser problem och sköter servicen i fastighetsägarens namn – hyresgästerna blir nöjda.

Kundservice och felanmälan

Service på hög nivå

Fastighetsägare och förvaltare kan enkelt genom vår kundservice vid felanmälan, erbjuda hyresgästerna en snabb och effektiv service vid skador och fel i fastigheten.

Tjänsten felanmälan är en problemlösare där vi sköter servicen i uppdragsgivarens namn. Ett ansvarsfullt uppdrag som skapar värde för både dig som kund och för dem som bor och arbetar fastigheterna – en tjänst för alla fastighetsbolag, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som kan anpassas utifrån antal fastigheter och lägenheter.

Tjänsten innebär att när hyresgästen har problem med till exempel mindre stopp i avloppet, krånglande fönster eller dörrlås, trasig armatur, huvudsäkringsbyte, för kallt eller för varmt i lokalen och så vidare, så ringer hyresgästen direkt till Felanmälan.

Uppdraget registreras och läggs ut på aktuell serviceenhet. Efter utförd åtgärd återrapporteras det till Felanmälan som i sin tur meddelar uppdragsgivaren, respektive anmälaren att felet är avhjälpt. Ett sätt att enkelt säkerställa en kvalitativ service, så att ägare eller förvaltare kan ägna sig åt andra viktiga ärenden.

Felanmälan är ett effektivt sätt att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå.

Kundtjänst vid felanmälan

046 -10 14 02
fastighetsservice@climat80.se

Kontaktpersoner »

Referenser Climat80

334 solpaneler och sänkt CO2 avtryck på VA SYDs reningsverk

VA SYD ansvarar för vatten och avlopp i fem skånska kommuner, bland annat i Malmö och Lund. När... Läs mer

Kontakta Climat80

Climat80 AB
Testvägen 1
SE-232 37 ARLÖV

+46(0)40-36 34 00
+46(0)46-10 13 00
+46(0)42-36 41 00

Leverans- och besök
Testvägen 1, 232 37 ARLÖV
Se karta

Karbingatan 20, 254 67 HELSINGBORG
Se karta