OVK

OVK
OVK är en i lag bestämd kontroll, en garant för att innemiljön är säkerställd för människor som vistas där ofta och längre tid. Den informerar om när det inte står rätt till och åtgärder bör vidtas. Bra för människan, fastigheten och miljön.

OVK

OVK, är en kvalitetsgaranti för din inomhusmiljö.

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, är en i lag bestämd kontroll för att säkerställa byggnaders funktion för människor som vistas ofta och längre tid i innemiljön. 

Climat80-Gruppen har bred kunskap och erfarenhet av att utföra obligatorisk ventilationskontroll, entreprenadbesiktningar och är behöriga att agera som kontrollanter vid entreprenader. Målet är alltid att garantera en bra inomhusmiljö och att hitta möjligheter att spara energi.

Förenkla med Climat80

När du ger Climat80 OVK-uppdraget sker följande:

  • vi håller reda på rätt intervaller och meddelar när det är tid för besiktning,
  • vi utför besiktningen och du behöver inte närvara
  • vi registrerar och rapporterar alla dokument till dig och berörda myndigheter 
  • vi arkiverar alla protokoll och åtgärdsdokument i ClimatDoc
  • du har allt enkelt åtkomligt när du behöver, dygnet runt

Några av våra uppdragsgivare som vi utför kontinuerliga besiktningar åt: Hugo Åbergs Fastighetsförvaltning, Kungsleden, Malmö Stadsfastigheter, JM Industrifastigheter och Postfastigheter.

När ska OVK genomföras?

1991 beslutade riksdagen och regeringen att ställa krav på funktionskontroll av ventilationssystem i byggnader där människor vistas ofta, eller under en längre tid. Bestämmelserna och besiktningsintervallen varierar beroende på byggnadstyp.

3 års besiktningsintervall gäller för: förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation.

6 års besiktningsintervall gäller för: flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation

Kontaktpersoner »

Referenser Climat80

Scandic Malmö City

Byggnaden, som tidigare tillhörande Telia, totalrenoverades med bland annat ny... Läs mer

Kontakta Climat80

Postadress
Box 9013
SE-200 39 Malmö

Malmö
Stenyxegatan 28
040-36 34 00

Lund
Skiffervägen 18
046-10 13 00

Helsingborg
Karbingatan 20
042-36 41 00

E-post
info@climat80.se

Faktura via E-post
faktura@climat80.se