Totalåtagande

Totalåtagande Climat80
Ett totalåtagande med Climat80 medför ett effektivt projekt, smidigt arbetsflöde, bättre helhetssyn och kontroll. Rätt använd Climat80-kunskap skapar en god ekonomisk och miljömässig helhetssyn för din fastighet.

Totalåtagande

Climat80 får fastigheter att må bra genom ett funktionellt energieffektivt inneklimat, och bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle.  

Helhet ger fördel

Climat80 erbjuder ett totalåtagande med övergripande entreprenad- eller projektansvar från idé till full funktionalitet och service inom rör, ventilation, automation, kyla och värme. Du uppnår ett effektivare projekt med smidigare arbetsflöde, bättre kontroll samt en ekonomisk och miljömässig helhetssyn. Det finns stora ekonomi- och miljövinster att hämta på rätt använd kunskap i alla faser av en fastighets liv.

Samlad kompetens

Våra kunder är fastighetsbolag och -ägare, byggföretag och bostadsrättsföreningar. Climat80 Gruppens specialistföretag erbjuder alla discipliner som berör fastigheters inre liv, ren luft, värme/kyla, rör och samordnande funktioner. Dessutom erbjuder vi bred kunskap för att sköta den dagliga driften i form av fastighetsskötsel, felanmälan, jour och driftsoptimering
För extra besvärliga problemställningar utnyttjar vi vårt väl inarbetade nätverk av partners med kompletterande kunskap. Det är allt från energispecialister och arkitekter till leverantörer av klimatutrustning.

Smidig dokumentation

Allt blir enklare med en bekymmersfri dokumenthantering. Hos Climat80 får du som kund tillgång till vårt smarta verktyg ClimatDoc. Här har du alltid tillgång, via internet, till relevant dokumentation om din fastighet – allt på ett ställe dygnet runt.

Kontaktpersoner »

Referenser Climat80

Restaurang Monster i Västra Hamnen

Restaurang Monster i kv. Klyvaren 1 ska bli ett av Västra hamnens bättre matställen. Climat80... Läs mer

Kontakta Climat80

Postadress
Box 9013
SE-200 39 Malmö

Malmö
Stenyxegatan 28
040-36 34 00

Lund
Skiffervägen 18
046-10 13 00

Helsingborg
Karbingatan 20
042-36 41 00

E-post
info@climat80.se

Faktura via E-post
faktura@climat80.se