Koncernledning

Koncernledning

Koncernledningens uppdrag är att se till att samarbetet internt fungerar smidigt till förmån för våra kunder och anställda.

Climat80-Gruppens koncernledning ansvarar för att våra företag mår bra och utvecklas på både kort och lång sikt.

I vår koncernledning ingår representanter från alla våra bolag – Climat80, Stjernfeldts VVS, Klimatkyl och Clifa. Vår målsättning är att ta ett samlat grepp om verksamheten och se till att samarbetet mellan våra bolag fungerar smidigt till förmån för både våra kunder och våra medarbetare.

Ledningsgruppen

Mats Mårtensson

Mats Mårtensson
VD, Climat80 AB

Lars Lindsjö

Lars Lindsjö
VD, Stjernfeldts VVS

Anders Welander

Anders Welander
Marknadschef, Climat80

Thomas Sjöberg

Thomas Sjöberg
Servicechef, Climat80

Kenth Carlsson

Kenth Carlsson
Personal- & Kvalitetschef, Climat80

Lars Juhl

Lars Juhl
VD, Klimatkyl

 

Referenser

Kv Sjöljungfrun - Nybyggnad av bostadshus, 180 lägenheter samt 5 butiker åt MKB (2016)

Nybyggnad av bostadshus, 180 lägenheter samt 5 butiker åt MKB (2016)