2 stora uppdrag till KLIMATKYL

Lindholmen, Göteborg Energi, Fjärrkyla

Lindholmen, Göteborg Energi, Fjärrkyla

Göteborg Energi AB har en befintlig kylcentral för produktion av fjärrkyla på Lindholmen.

Anläggning har nu kompletterats med nytt vätskekylaggregat.

Ny kylanläggning installeras i tillbyggnad av fastighet, byggnad utförs av annan entreprenör.

Klimatkyl har levererat och installerat nytt vätskekylaggregat om 5MW kyleffekt med tillhörande kyltorn, rörsystem, kraftmatning, styrsystem och kringutrustning.

%C3%84tteh%C3%B6gen%2C%20Saba%2C%20Helsingborg

Ättehögen, Saba, Helsingborg

Befintlig processkylanläggning som betjänar fastigheten skall uppgraderas, moderniseras och miljöanpassas.

För kylproduktion installeras nya vätskekylaggregat som ersätter befintliga. Nya aggregat där två enheter betjänar utrymme via delar av befintligt köldbärarsystem. Ett nytt aggregat som betjänar utrymmen via nytt Köldbärarsystem.

Klimatkyl levererar och installerar 3 st nya vätskekylaggregat (industri) 
typ Chillpac med ammoniak som köldmedium, totalt 1 700kW kyleffekt.

I uppdrag ingår också kylmedelkylare, fläktluftskylare, värmeåtervinning (värmepumpar), kraftmatning, byggarbeten, rörsystem, styrsystem och kringutrustning.

Ättehögen hyr ut fastigheten till Saba Logistics AB för distributionslager med grönsaker, bananer och blommor. Deras fastighet ligger i Helsingborg där vi utfört vår installation.

Referenser

Sanpro har slipat betonggolvet i Region Skånes lokaler