Alfa Laval har tecknat ett nytt serviceavtal med Klimatkyl

Alfa Laval har tecknat ett nytt serviceavtal med Klimatkyl
Copyright by Alfa Laval

Alfa Laval har tecknat ett nytt serviceavtal med Klimatkyl

Alfa Laval har tecknat ett nytt serviceavtal med Klimatkyl som omfattar tre av våra teknikområden; kyla, ventilation och värme och sanitet (VS). Avtalet löper under två år och under denna tid kommer vi att serva Alfa Lavals komfort- och processkylanläggningar, utföra ventilations- och VS-service.

Arbetet inom våra teknikområden kommer att koordineras och samordnas ute på plats varje vecka. Löpande service, rondering, driftskontroll, felavhjälpande underhåll och åtgärdsförslag för driftsoptimering är delar av uppdraget. Vi kommer även att utföra service två gånger per år och därtill kommer åtgärder vid eventuella driftsavbrott eller andra händelser som hindrar en friktionsfri drift. 

Klimatkyl ingår i Climat80 Gruppen som erbjuder energimedvetna lösningar inom installation, teknisk service och fastighetsförvaltning och är en trygg och långsiktig fastighetspartner under hela fastigheten livslängd. 

Vi ser fram emot det fortsatta samarbetet!

Referenser

Åke P Fågel & Vilt

Åke P Fågel & Vilt bygger ut verksamheten genom en om- och tillbyggnad av kyl- och frysrum... Läs mer

Riktlinjer covid-19

Riktlinjer och åtgärder för att förhindra smittspridning av coronavirus och sjukdomen covid-19.