Clifa ökar sina åtaganden i Lund

Clifa ökar sina åtaganden i Lund

Clifa Service har under senare tid tagit hem tre nya uppdrag avseende fastighetsskötsel och drift. Fastigheterna ägs av NIAM FOND och förvaltas av NEWSEC.

Den första fastigheten är nya Vattentornet med Ericsson ST som hyresgäst. Clifa ansvarar för alla typer av praktiska driftsfrågor i fastigheten, som är på ca 26 000 m2. Uppdraget sysselsätter en fastighetstekniker på heltid och en arbetsledare på ca 20 %. Eventuella ombyggnationer och större reparationer ingår ej.

Den andra fastigheten är Polishuset i Lund, ca 5 500 m2 stor. Omfattningen av uppdraget är i stort detsamma som för nya Vattentornet.

Den tredje fastigheten är Västerport, vid sidan om polishuset i Lund, ca 2000 m2. Även detta uppdrag omfattar samma uppgifter som de tidigare två. 

Referenser

Malmö Arena Hotel

Malmö Arena Hotel är klart för invigning i mars 2015. Bokning av konferenslokaler och de 295... Läs mer

Riktlinjer covid-19

Riktlinjer%20covid-19

Riktlinjer och åtgärder för att förhindra smittspridning av coronavirus och sjukdomen covid-19.

Riktlinjer uppdaterade 2020-11-09