Climat80 blir servicepartner till Tetra Pak i Lund

Climat80 blir servicepartner till Tetra Pak i Lund

Tetra Pak Packaging Solutions, Tetra Paks utvecklingsbolag i Lund, har tecknat ett serviceavtal med Climat 80.

Uppdraget omfattar att löpande ansvara för service av företagets process fläktsystem, transportsystem av pappers-och plastspill samt plaströksystem som leder bort gaser till bolagets reningsanläggning.

Serviceavtalet är löpande om 12 månader per avtalsperiod.

Climat80 här även fått ett serviceuppdrag av Tetra Pak Packaging Material, Tetra Paks produktionsbolag i Lund, att under en sexmånaders testperiod ansvara för bolagets behov av daglig service inom likartade områden som för Packaging Solutions. Skillnaden är att Packaging Material har produktion dygnet runt och är därmed i behov av löpande service enligt ett bestämt tidsschema för att undvika onödiga driftstopp.

Climat80 är i princip alltid stand-by för att direkt kunna åtgärda såväl planerade som oplanerade servicebehov eller problem.

Tetra Paks val av Climat80 som servicepartner grundar sig på Climat80-Gruppens välutvecklade servicekoncept samt att Climat80 kan sätta in rätt resurser och kompetenser när Tetra Pak behöver dem som bäst.

Det är två mycket glädjande och intressanta uppdrag från en av regionens största processindustrier, framför allt med tanke på att de är ett resultat av Climat80:s ökade satsning på industrisektorn. 

Referenser

Skanörs Vångar

JM och Lunds Värme & Sanitet har en lång gemensam historia. Samarbetet började för mer än 12... Läs mer

Riktlinjer covid-19

Riktlinjer%20covid-19

Riktlinjer och åtgärder för att förhindra smittspridning av coronavirus och sjukdomen covid-19.

Riktlinjer uppdaterade 2020-11-09