Climat80 hjälper Bulltoftabanan med en totalombyggnad.

Climat80 hjälper Bulltoftabanan med en totalombyggnad.

Climat80 hjälper Bulltoftabanan med en totalombyggnad.

Under våren har Climat80-Gruppen byggt om Bulltoftabanans kontor och utbildningsbyggnad.

Bulltoftabanan kontaktade Climat80 hösten 2016 om önskemål att få ändra om och lyfta sina nedslitna lokaler. Lokalerna var inte optimala samt huset var i behov av renovering.

Under hösten arbetade vi tillsammans med Bulltoftabanan fram ett nytt koncept där vi i princip blåste hela huset på alla installationer och installerar nytt behovsstyrt ventilationssystem, nytt värmepumpsystem, nya våtenheter med helt nytt KV samt VV system. Helt ny elinstallation med nya belysningsarmaturer samt nytt larm och passagesystem.

I Climat80:s åtagande ingår även rivning som dotterbolaget Sanpro utfört.

Som samarbetspartner har vi valt Lareko Bygg som ansvarar för byggarbetena.

Bulltoftabanan ville förändra utseendet på huset för att få en underhållsfri byggnad.

Inom lokalerna har det varit stora förändringar pådess utformning. Man har valt att göra en tillbyggnad i form av en passage mellan kontor och utbildningsbyggnad. Även stora fasadförändringar såsom att alla fönster och dörrar bytts ut, man valde att byta ut trä mot plåt på fasaden för att få allt så underhålsfritt som möjligt. Detta plåtarbete är utfört utav vår samarbetspartner Lödde Plåt.

Vår Energiavdelning har varit engagerad och räknat ut en energibesparing på fastigheten med upp till 30%.

Projektet kommer att vara klart i augusti 2017.

”Bulltoftabanan” är halkbanan i Malmö där alla som skall ta körkort får delar av sin utbildning.

Projektansvarig för projektet har varit Anders Welander på Climat80 AB.

Bulltoftabanan-%20f%C3%B6re%2Fsnart%20f%C3%A4rdigt

Referenser

Gängtappen

Hur gör man när utrymmet som ska inrymma en ny större kylanläggning är mindre än anläggningen?... Läs mer

Riktlinjer covid-19

Riktlinjer och åtgärder för att förhindra smittspridning av coronavirus och sjukdomen covid-19.