Climat80 i framgångsrik upphandling med Hemsö

Climat80 i framgångsrik upphandling med Hemsö

Climat80 i framgångsrik upphandling med Hemsö

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter och förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Climat80´s upphandling med Hemsö har pågått i flera steg och i mars fick vi beskedet att vi vunnit upphandlingen och har nu tecknat ett flerårigt avtal med Hemsö gällande driftentreprenad av ett 50-tal fastigheter. Den totala ytan omfattar ca 200 000 kvadratmeter och fastigheterna ligger i Växjö, Halmstad, Kristianstad, Landskrona, Lund, Malmö, Trelleborg och Ystad. Hemsö har som vision att vara den bästa fastighetsvärden för samhällsservice och verksamheten kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet.

Vi är nu igång och ser fram emot att leverera den höga kvalitet som efterfrågas.  

Referenser

Ny kyla i kv Spinneriet

Rakt bakom Hansacompagniet ligger kvarteret Spinneriet. En fastighet som omfattar 25 000 m2... Läs mer