En totalentreprenad för Woody i Södra Sandby

En totalentreprenad för Woody i Södra Sandby

Stjernfeldts VVS har fått i uppdrag att installera en grundvattenvärmepumpsanläggning med frikyla för Woodys nya butik i Södra Sandby. Butiken är på ca 1 800 m2 och effektbehovet är på 100 kW. Beräknad energibesparing uppgår till 70 %.

Climat80 har kompletterat entreprenaden med att projektera och installera såväl ventilation som styrsystem.

Projektet står färdigt i början av maj  2012. 

Referenser

HSB Brf Sofieholm

De tre föreningarna omfattar totalt 27 fastigheter med 1 415 lägenheter med fördelningen... Läs mer

Riktlinjer covid-19

Riktlinjer%20covid-19

Riktlinjer och åtgärder för att förhindra smittspridning av coronavirus och sjukdomen covid-19.

Riktlinjer uppdaterade 2020-11-09