Framtidens Stadshall i Lund – nytt projekt till Climat80-Gruppen

Thomas Sjöberg - Climat80-Gruppen

Framtidens Stadshall i Lund – nytt projekt till Climat80-Gruppen

Nu är det klart och vi är glada över beskedet att vi fått förtroendet att arbeta med framtidens Stadshall i Lund. Det är ett samprojekt tillsammans med Byggnadsfirman Otto Magnusson som innehar byggentreprenaden med Lunds Kommun.

– Vårt uppdrag är brett och omfattar alla våra områden inom fastighetsteknik och uppdraget innebär både nyproduktion och renovering av den befintliga byggnaden. Detta är ett projekt vi verkligen ser fram emot, säger Thomas Sjöberg, vd Climat80-Gruppen.

Gestaltningen, att utforma framtidens Stadshall i Lund, vann White arkitekter med sitt bidrag The stage is set i en internationell arkitekttävling arrangerad av Lunds Kommun i samarbete med Sveriges arkitekter. 60 bidrag deltog i tävlingen och på Sveriges arkitekters webbplats kan du se förslaget The stage is set i sin helhet.

Enligt Lunds Kommuns tidplan sker projekteringen fram till oktober, byggstart nu till hösten och byggproduktionen löper fram till sommaren 2021.

Referenser

334 solpaneler och sänkt CO2 avtryck på VA SYDs reningsverk

VA SYD ansvarar för vatten och avlopp i fem skånska kommuner, bland annat i Malmö och Lund. När... Läs mer