Hållbar och säker tvättservice på Lugala sjukhus i Tanzania

Hållbar och säker tvättservice på Lugala sjukhus i Tanzania

För att säkerställa en hållbar och säker tvättservice på Lugala sjukhus i Tanzania, har ”Ingenjörer utan gränser” tillsammans med Climat80, utformat och genomfört ett nytt energisystem baserat på solpaneler.

Lugala Lutheran Hospital är ett ideellt sjukhus i Ulanga West, som grundades 1949 av den danska Lutheran Mission, Ulanga-Kilombero. Avrinningsområdet sjukhuset omfattar Ulanga väster och Kilombero söder, med en befolkning på 164 000 personer. I mars 2014 var det officiella antalet 157 bäddar och 162 personer arbetade på sjukhuset. Patienterna betalar bara en liten del av de faktiska kostnaderna, vilket gör sjukhuset beroende av bidrag från den tanzaniska regeringen samt organisationer från hela världen. 

Innan det nya systemet infördes tvättade sjukhuset tvätten för hand och det vatten som användes värmdes med ved och en solfångare. 

Flera problem hade identifierats: 

  • Temperaturerna som uppnås med befintlig solfångare var inte tillräckligt hög (endast cirka 50° C) för att säkerställa desinficering av tvätten. Därför hade de fått komplettera med spisar som eldats med ved, för att värma upp vattnet till högre temperatur, med spisar i dåligt skick. Det fanns inget system för att styra så temperaturen var varmt nog för att desinficera tvätten. Eftersom operationstextilier, lakan och arbetskläder tvättas vid anläggningen, finns det en risk att detta kan påverka sjukhusvården. 
  • En önskan hade uttryckts för att se om det var möjligt att använda en annan typ av solfångare eller en annan typ av förnybar energikälla. Dessutom skulle lösningen vara kostnadseffektiv att köra och underhålla för att stödja en kostnadseffektiv vård. 
  • Ett faktum var också att trä är en bristvara i området vilket då kunde leda till problem med avskogning. Det fanns några gamla tvättmaskiner i huset men de var inte i bruk eftersom de kräver för hög effekt av elektricitet då de måste förses med uppvärmt vatten. Arbetet i tvätteriet utförs för hand och det kan vara tungt arbete för de två damer som arbetar där. Deras arbete innebär rengöring av textil förorenad med blod och det är därför av stor vikt att arbetet utförs på ett säkert sätt med begränsad risk för smittspridning.
  • En projektgrupp inom ”Ingenjörer utan gränser” har sedan 2015 utformat ett nytt värmesystem som använder nya solpaneler och en varmvattenberedare. Under februari 2017 genomförde man installationen av en ny solfångaranläggning kopplat till en varmvattenberedare med styrning.

Projektet kunde genomföras tack vare stöd från sponsorer Climat80, ÅF och Armatec.

Referenser

Malmö Arena Hotel

Malmö Arena Hotel är klart för invigning i mars 2015. Bokning av konferenslokaler och de 295... Läs mer

Riktlinjer covid-19

Riktlinjer och åtgärder för att förhindra smittspridning av coronavirus och sjukdomen covid-19.