Hur går det med våra solceller?

Solceller på taket

Hur går det med våra solceller?

På vår energiavdelning följer vi vår solcellsanläggning på taket och har gjort en uppföljning av resultatet för perioden januari-juni 2019 och anläggningen producerar som vi förväntade oss.

  • Mellan januari-juli har vi producerar ca 40 000 kWh vilket motsvarar ungefär dubbelt så mycket som en eluppvärmd villa (ca 20 000 - 25 000 kWh) använder per år.
  • 40 000 kWh skulle räcka för att köra 20 000 mil med våra hybridbilar.
  • Produktionen har minskat vårt koldioxidavtryck med 3,6 ton.

Diagrammet visar förhållandet mellan hur stor andel av den producerade elen som har kunnat användas direkt i fastigheten på Stenyxegatan 28 i Malmö och vad som säljs vidare till elnätet.

Referenser

Svensson i Lamhult

Sanpro har slipat betonggolvet i Svenssons i Lammhults Malmöbutik.

Riktlinjer covid-19

Riktlinjer%20covid-19

Riktlinjer och åtgärder för att förhindra smittspridning av coronavirus och sjukdomen covid-19.

Riktlinjer uppdaterade 2020-11-09