Hur går det med våra solceller?

Siffror på hur vår egen solcellsanläggning presterat på helårsbasis
Tabell: Blått – Behov, Rött – Köpt, Grönt – Sålt, Lila – Producerat. Måttenhet i kWh.

Hur går det med våra solceller?

I ett år har vi levt med vår solcellsanläggning på taket och vi lovade återkomma med siffror på hur vår egen anläggning presterat på helårsbasis, från januari till december. Så här har det sett ut under 2019;

  • Anläggningen har producerat totalt ca 70 000 kWh 2019. Av dessa har vi använt ungefär 37 000 kWh själva och sålt ca 34 500 kWh vidare till E.ON. Detta ger en egenanvändning på ca 52 procent.
  • För att täcka det behov vi har haft då anläggningen inte producerat tillräckligt med el, till exempel kvällar och molniga dagar, har vi köpt in ca 52 800 kWh.
  • Utöver intäkten på den el som vi säljer så medför solcellerna också en besparing vad gäller det maximala effektuttaget. E.ON debiterar en avgift baserat på det största effektuttaget per timme varje månad, eftersom detta inträffar dagtid när anläggningen alltid producerar något reducerar det effektbehovet.
  • Sparade koldioxidutsläpp uppgår till 10 600 kg.
  • Återbetalningstiden med investeringsstödet inräknat ligger på 8,6 år.

Vi konstaterar att resultatet ligger nära våra beräkningar. Anläggningen finns på vårt huvudkontor i Malmö, på Stenyxegatan 28. Är du intresserad av att titta på vad en solcellsanläggning skulle generera för ditt företag och fastighet? Hör av dig till Climat80, så hjälper vår energiavdelning dig. Det går självklart också bra att boka in ett besök hos oss där vi visar vår anläggning och berättar mer. Skicka bara ett mejl till info@climat80.se, så hör vi av oss. 

Referenser

334 solpaneler och sänkt CO2 avtryck på VA SYDs reningsverk

VA SYD ansvarar för vatten och avlopp i fem skånska kommuner, bland annat i Malmö och Lund. När... Läs mer