Hur går det med våra solceller?

Solceller hos Climat80-Gruppen

Hur går det med våra solceller?

Vi följer vår solcellsanläggning i Malmö och vår energiavdelning har gjort en uppföljning av resultatet för perioden januari-juni 2020 och anläggningen fortsätter att producera enligt våra förväntningar.

  • 40 000 kWh räcker till att köra 20 000 mil med våra hybridbilar.
  • Anläggningen har producerat 40 863 kWh första halvåret 2020. Av dessa har vi använt 18 047 kWh själva och sålt 22 817 kWh vidare till E.ON. Detta ger en egenanvändning på ca 44 procent.
  • För att täcka det behov vi har haft då anläggningen inte producerat tillräckligt med el, till exempel kvällar och molniga dagar, har vi köpt in 47 437 kWh.
  • Utöver intäkten på den el som vi säljer så medför solcellerna också en besparing vad gäller det maximala effektuttaget. E.ON debiterar en avgift baserat på det största effektuttaget per timme varje månad, eftersom detta inträffar dagtid när anläggningen alltid producerar något reducerar det effektbehovet.
  • Sparade koldioxidutsläpp uppgår till ca 6 100 kg.

Vi ligger något över i produktion på halvårsbasis jämfört med samma period 2019. Är du intresserad av att veta mer om solceller, kontakta vår energiavdelning på 040 – 36 34 00. 

 

Sammanställning av elanvändning och solcellsproduktion första halvåret 2020.
 

Totala elanvändningen på Stenyxegatan 28 i Malmö uppdelat på köpt el och egen användning av producerad el från solcellerna.

Den totala producerade elen från solcellerna.

Verklig produktion mot simulerad produktion av el från solcellerna.

Referenser

Svensson i Lamhult

Sanpro har slipat betonggolvet i Svenssons i Lammhults Malmöbutik.

Riktlinjer covid-19

Riktlinjer%20covid-19

Riktlinjer och åtgärder för att förhindra smittspridning av coronavirus och sjukdomen covid-19.

Riktlinjer uppdaterade 2020-11-09