KLIMATKYL har fyllt 30 år ! 

KLIMATKYL har fyllt 30 år

KLIMATKYL har fyllt 30 år ! 

Klimatkyl har under 30 år utvecklats till ett av Skånes mest kompletta kylföretag. Företaget startades i december 1987 och då som nu är Bo Johansson aktiv i företaget.

Klimatkyl utvecklades fram till 2007 på egen hand och valde därefter att gå ihop med Climat80 kylavdelning och bli ett dotterbolag till Climat80.

Climat80 och Klimatkyl alltid haft ett gott samarbete och när Bo Johansson ville sälja bolaget så var Climat80 det självklara valet.

Under de senaste åren har kunderna och projekten ökat i antal och storlek. Klimatkyl har idag över 30 kyltekniker/projektledare med ledning av VD Emil Karlsson. Förutom i Malmö så finns vi även i Helsingborg.

Vill du veta mer om Klimatkyl så tveka inte att kontakta oss: emil.karlsson@klimatkyl.se

Se gärna vår musikfilm som gjordes i samband med 30 års dagen.

Referenser

Candeco

Climat80 Gruppen utförde på totalentreprenad alla installationer i Candecos nya fabrik. Candeco... Läs mer

Riktlinjer covid-19

Riktlinjer%20covid-19

Riktlinjer och åtgärder för att förhindra smittspridning av coronavirus och sjukdomen covid-19.

Riktlinjer uppdaterade 2020-11-09