Kompetenskrävande driftentreprenad för Malmö Högskola

Kompetenskrävande driftentreprenad för Malmö Högskola

Climat80:s serviceavdelning har fått ansvaret för en omfattande driftsentreprenad av Malmö Högskola där de två fastigheterna Orkanen, vid hamnbassängen och Hälsa och samhälle, inom UMAS-området ingår i uppdraget.

Upphandlingen omfattade en rigorös genomgång av entreprenadföretagens kompetens och serviceförmåga i kombination med en rimlig kostnadsnivå där teknikerkompetensen vägde tyngst. Anledningen är att högskolan i tidigare entreprenader ej erhöll den kvalitet på servicetjänsten som efterfrågats.

Uppdragets omfattning

De två fastigheterna är helt olika i sin tekniska uppbyggnad. Orkanen är mycket teknik-tät medan Hälsa och samhälle bygger på en helt annan teknik t.ex. drivs ventilationen genom självdrag i vissa delar av byggnaden.

Uppdraget engagerar två tekniker på heltid för att säkra luftkvalitet och värme/kyla och övrig funktionalitet i fastigheternas samtliga lokaler. En i många delar känslig miljö med ojämn belastning mellande olika rummen. Likväl är kraven att båda byggnaderna erbjuder studenter och personal en frisk och sund miljö att prestera i.

Detta ställer höga krav på våra teknikers kunnande, flexibilitet och servicekompetens för att kunna bära det dagliga ansvaret för fastigheternas skötsel och funktion.

Över 6 000 personer vistas i fastigheterna varje dag.

Underhålls- och servicearbetet omfattar allt från ventilation, värme/kyla, belysning och sol-avskärmning till övrig fastighetsskötsel. Ett exempel från Orkanen är kontrollen av alla automatiska dörrstängare som utsätts för varierat slitage – entrédörrarna har i snitt 4 000 passerande/dag med i genomsnitt 4 passager/person.

Alla dörrstängare måste fungera klanderfritt av framför allt brandsäkerhetsskäl och kontroll sker i princip dagligen. Därtill kommer kontroll av all övrig elektrisk installation, hissar och enklare reparationsåtgärder samt ständig bevakning av ventilation. Det är viktigt att lokalernas miljö håller avtalad kvalitativ nivå för den verksamhet som pågår.

Underhållsplan, styrsystem och extern kompetens

Till sin hjälp har våra tekniker datoriserade bevaknings- och reglersystem med larmfunktioner.De har möjlighet att kalla in externa specialister efter behov. Teknikerna deltar i ett driftsmöte varannan månad tillsammans med ansvarig personal från högskolan. Allt underhåll och servicearbete följer en uppgjord plan. Men situationer av de mest skiftande slag uppstår och följer inte alltid den uppgjorda planen. Därför måste våra tekniker ständigt vara alerta och redo att ta hand om i princip allt som händer i fastigheterna. Det händer alltid något oförutsett eftersom lokaler och fastigheter utsätts för ett kontinuerligt hårt slitage.

Avtalet löper på två år med start 2011-07 med förlängningsmöjlighet på maximalt 4 år.

Climat80 ser uppdraget som ett av sina mest utmanande serviceuppdrag och kan med stolthet konstatera att kompetensnivån och ansvarskänslan hos ansvariga tekniker håller en mycket hög nivå. Malmö högskola har hittills varit mycket nöjda med uppdragets genomförande och det sporrar oss att utvecklas och leverera mervärde till vår uppdragsgivare.

Mer information om uppdraget lämnas av Climat80:s servicechef Thomas Sjöberg på tel 040-36 34 91 eller via mejl thomas.sjoberg@climat80.se

Referenser

Brf Steglitsen

Brf Steglitsen ligger i Arlöv och omfattar 17 lägenheter och en gemensamhetslokal.... Läs mer

Riktlinjer covid-19

Riktlinjer%20covid-19

Riktlinjer och åtgärder för att förhindra smittspridning av coronavirus och sjukdomen covid-19.

Riktlinjer uppdaterade 2020-11-09