Midroc och Climat80-Gruppen samarbetar igen

Midroc och Climat80-Gruppen samarbetar igen

Senaste stora projekt som Midroc och Climat80-Gruppen samarbetade i var nya Malmömässan som stod klar i februari 2012. Nu har MKB uppdragit åt Midroc Project Management AB att bygga fastigheten Sjöjungfrun i Västra hamnen, Malmö. Och Midroc har anlitat Climat80-Gruppen för delar av uppdraget.

Sjöjungfrun kommer att bli en fantastisk fastighet med annorlunda design. Fastigheten är ett helt kvarter med varierande höjd på olika delar av huskroppen – från 11 våningar som högst ner till 5 våningar som lägst. En oregelbundenhet som gör arkitekturen synnerligen spännande.

Sjöjungfrun kommer att ha 187 bostadsrättslägenheter, 1 - 4:or, och butikslokaler i bottenplan. Ytan är totalt 18 000 kvm.

Midroc har anlitat två av Climat80-Gruppens bolag

Climat80 har uppdraget att ansvara för ventilationsinstallationerna och styr-och övervakningssystem samt Stjernfeldts VVS har uppdraget att ansvara för alla VS-installationer.  Projekteringen har redan startat och byggstarten är beräknad till våren 2013. Enligt plan ska fastigheten vara klar hösten 2014.

Mer information lämnas av Anders Welander, Climat80, på telefon 040-36 34 97.

Referenser

Sanpro har slipat betonggolvet i Region Skånes lokaler

Riktlinjer covid-19

Riktlinjer och åtgärder för att förhindra smittspridning av coronavirus och sjukdomen covid-19.