Region Skåne har valt Climat80-Gruppen som samarbetspartner på flera av Skånes sjukhus!

Region Skåne har valt Climat80-Gruppen som samarbetspartner på flera av Skånes sjukhus!

Region Skåne har tecknat ramavtal till flera av Skånes sjukhus med Climat80-Gruppens olika bolag gällande entreprenader för Luftbehandling samt VS och service.

Climat80 och Stjernfeldts VVS har fått avtal för sjukhusen i Malmö, Lund, Helsingborg och Ystad.

Lunds Värme & Sanitet har fått avtal för sjukhusen i Malmö, Lund och Helsingborg.

Det är hedrande att vi fått förtroendet att bli en ännu starkare samarbetspartner med Region Skåne.
Vårt mål är att alltid kunna erbjuda våra kunder fullständiga lösningar inom alla våra verksamhetsområden. Detta visar att vårt utbud av helhetslösningar är uppskattade och konkurrenskraftiga.

Även om avtalen är var för sig, ser vi många fördelar för Region Skåne att få en samarbetspartner med företagen inom Climat80-Gruppen, då vi kan ha helhetssyn över sjukhusens installationer.
Vi har redan utfört ett flertal stora ombyggnader där vi gått in och tagit ett helhetsansvar. Ramavtalet innefattar även styr & regler samt kyla.
Bl.a. totalombyggnad av 5 operationssalar i Landskrona samt pågående installationer av ny mediaförsörjning till nya sjukhusområdet i Helsingborg. Climat80 har tillsammans med sjukhusen tagit fram ett system, CM80 (Cleanroom Monitor 80) en styrenhet för att säkra operationssalarnas luftkvalité inför operationer.

Det nya avtalet börjar gälla 2017-07-15 och är ett 2 års avtal med möjlighet till förlängning.

Kontaktpersoner för avtalen inom Climat80-Gruppen är:

Luftbehandling: Thomas Sjöberg, Climat80, 040-36 34 91, thomas.sjoberg@climat80.se
VS (rör): Jan Norén, Lunds Värme & Sanitet, 046-540 74 52,  jan.noren@lundsvs.se
VS (rör): Lars Lindsjö, Stjernfeldts VVS, 040-36 34 12,  lars.lindsjo@stjernfeldts.se

Referenser

Svensson i Lamhult

Sanpro har slipat betonggolvet i Svenssons i Lammhults Malmöbutik.

Riktlinjer covid-19

Riktlinjer och åtgärder för att förhindra smittspridning av coronavirus och sjukdomen covid-19.