Rekordvärmen sätter fokus på kyla

Emil Karlsson -VD Klimatkyl

Innanför dörrarna på Klimatykyl har telefonerna gått varma. Många av anläggningarna ligger dimensionerade för en utomhustemperatur på ca 28-30 grader, denna sommar har vi sett betydligt högre temperaturer på upp emot 34 grader.

- Detta är en rekordsommar, bara i juli har vi haft dubbelt så mycket att göra mot vad det brukar vara, säger Emil Karlsson, vd på Klimatkyl. - Högst prioritet har kyl- och frysanläggningar tätt följt av serverhallar, här servar vi allt samma dag. Men även komfortkylan är viktig i högsommarvärmen.

Det är många som tänker om och vill satsa mer på komfortkyla. Funderar du på att installera kyla i en mindre anläggning är ledtiden 4-6 veckor, för större anläggningar ligger installationstiden på 10-12 veckor. 

Referenser

Gängtappen

Hur gör man när utrymmet som ska inrymma en ny större kylanläggning är mindre än anläggningen?... Läs mer