SANPRO hjälper Bulltoftabanan med ny beläggning.

SANPRO hjälper Bulltoftabanan med ny beläggning.

SANPRO hjälper Bulltoftabanan med ny beläggning.

Sanpro har fått i uppdrag att hjälpa Bulltoftabanan att få en ny beläggning på delar av Bulltoftabanans halkkörningsyta. Uppdraget består av att ta bort all den befintliga beläggningen och göra klar ytan så att ett nytt ytskikt av Epoxi kan läggas på. Förutom Sanpro så hjälper Elfast till med elslingor som skall läggas under Epoxin. 

Bulltoftabanan är Malmös trafikövningsplats som startades 1982 i kommunal regi men blev privatägt 1990 och är så än idag. Denna anläggning är nordens modernaste trafikövningsplats med stora ytor för att kunna öva sig på farliga situationer i trafiken – men helt utan risk för dig eller andra.

Referenser

Restaurang Monster i Västra Hamnen

Restaurang Monster i kv. Klyvaren 1 ska bli ett av Västra hamnens bättre matställen. Climat80... Läs mer

Riktlinjer covid-19

Riktlinjer och åtgärder för att förhindra smittspridning av coronavirus och sjukdomen covid-19.