Ständig beredskap inom sanering

Ständig beredskap inom sanering

Ständig beredskap inom sanering

I hallen på Sanpro hänger heltäckande personlig saneringsutrustning på rad. Med beredskap dygnet runt är man ständigt beredd att rycka ut på våra sjukhus och äldreboenden. Under våren har det också pågått sanering av lastbilshytter och olika yrkesfordon för att säkra och undvika smittspridning av covid-19. En lite osynlig del av vår verksamhet som sköts med stort engagemang.

Referenser

334 solpaneler och sänkt CO2 avtryck på VA SYDs reningsverk

VA SYD ansvarar för vatten och avlopp i fem skånska kommuner, bland annat i Malmö och Lund. När... Läs mer