Var rädd om dig och om varandra

Var rädd om dig och om varandra

Var rädd om dig och om varandra

Tillsammans med resten av Sverige har vi stor respekt för allt som händer i världen just nu med anledning av spridningen av covid-19 och gör allt vi kan för att ta vårt ansvar för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner och ett fungerande företag, med stor respekt och hänsyn för våra medmänniskor.

Måndagen den 9 mars gick Are Sverige med Climat80 Gruppen, Kungälvs Rörläggeri och Inter El upp i beredskapsläge och införde nya rutiner som vi dagligen följer och följer upp i ett nära samarbete med kunder, leverantörer och medarbetare. 

Det är mycket som har förändrats i allas våra liv. Vi bevakar händelseutvecklingen noga och vidtar olika åtgärder för att säkra fortsatt drift och vår leveransförmåga även framöver.

En liten bild av hur det ser ut hos oss just nu

  • Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. 
  • Våra medarbetare följde tidigt våra reserestriktioner och ställde in resor.
  • Överallt ser vi folk tvätta sina händer, hälsa med flera meters avstånd och hålla virtuella möten över skärmen.
  • Vi är lyhörda för hur vi mår.
  • Vi bevakar material och resurser, lägger om projekt och följer våra kunders nya direktiv och rutiner.
  • Vi håller igång våra leverantörer, men ses även där i virtuella möten.

Mitt i allt som händer just nu finns det ljusglimtar i att se all den respekt och omsorg som visas, att se nya arbetssätt utvecklas, som fungerar precis lika bra fast vi inte träffas eller sitter bredvid varandra. Trots ett ökat fysiskt avstånd till varandra sker samtidigt både utveckling och en ökad närhet till varandra. 

Hos oss på Are Sverige med Climat80 Gruppen, Kungälvs Rörläggeri och Inter El ska alla vara trygga i sitt arbete och vi är väl förberedda på hur vi ska agera. 

Var rädd om dig och om varandra!

Referenser

334 solpaneler och sänkt CO2 avtryck på VA SYDs reningsverk

VA SYD ansvarar för vatten och avlopp i fem skånska kommuner, bland annat i Malmö och Lund. När... Läs mer