Vi har uppdaterat våra covid-19 riktlinjer och vill uppmana till ökad försiktighet!

Riktlinjer covid-19

Vi har uppdaterat våra covid-19 riktlinjer och vill uppmana till ökad försiktighet!

Var extra vaksam på hur du mår och hur du rör dig just nu! Vi fortsätter att göra allt vi kan för att ta vårt ansvar, upprätthålla viktiga samhällsfunktioner och ett fungerande företag, med stor respekt och hänsyn för våra medmänniskor. 

Sedan den 9 mars har Are Sverige med Climat80 Gruppen, Kungälvs Rörläggeri och Inter El befunnit sig i beredskapsläge och följer rutiner i ett nära samarbete med kunder, leverantörer och medarbetare. Vi bevakar händelseutvecklingen noga och vidtar olika åtgärder för din säkerhet, men också i syfte att säkra fortsatt drift och vår leveransförmåga. 

Tillsammans med resten av Sverige och världen är uthålligheten en utmaning för oss alla; att fortsätta följa riktlinjerna, att hålla i och hålla ut. Kina börjar öppna upp och det väcker hopp - hopp om att det kommer en dag när pandemin är under kontroll. Mitt i allt som händer just nu finns det ljusglimtar i att se all den respekt och omsorg som visas, att se nya arbetssätt utvecklas, som fungerar precis lika bra fast vi inte träffas eller sitter bredvid varandra. Hos oss på Are Sverige med Kungälvs Rörläggeri, Inter El och Climat80 Gruppen ska alla vara trygga i sitt arbete och vi är väl förberedda på hur vi ska agera. Här hittar du våra uppdaterade riktlinjer 2020-11-09.

Var rädd om dig och om varandra!

 

Referenser

Candeco

Climat80 Gruppen utförde på totalentreprenad alla installationer i Candecos nya fabrik. Candeco... Läs mer

Riktlinjer covid-19

Riktlinjer%20covid-19

Riktlinjer och åtgärder för att förhindra smittspridning av coronavirus och sjukdomen covid-19.

Riktlinjer uppdaterade 2020-11-09