Nyheter

Cirkulärt och hållbart när ARE och Climat80 Gruppen samlas under ett tak

Projektet kom att bli ett av de största återbruksprojekten i södra Sverige. Idag är över 400 anställda inom ARE-koncernen knutna till den nya arbetsplatsen. Efter många år med flera utspridda kontor i Malmö och Lund har Climat80 Gruppens alla bolag flyttat till en stor gemensam fastighet tillsammans med ARE. Fastigheten ligger logistiskt bra i Arlöv – mitt emellan Malmö och Lund. Koncernen har växt och behövde mer anpassade, större lokaler. Valet föll på en befintlig fastighet som består av 6 100 kvadratmeter kontor och lager. En kontorsyta motsvarande 360 kvadratmeter har byggts till för att få rum med hela verksamheten. Ambitionen är att erbjuda en modern och kreativ arbetsmiljö, förbättrad logistik och på alla sätt underlätta för ett nära samarbete mellan affärsområdena automation, el, kyla, ventilation, vs och FM (Facility Management). Hållbarheten och medarbetarnyttan har varit central, att tänka långsiktigt, både ekonomiskt och miljömässigt. Här finns inom kort ett gym på plats med träningsmöjligheter och en ljus matsal med Food Court-kylar. Det bidrar till trivseln och gemenskapen - det ska vara kul att gå till jobbet! Den nya entrén är välkomnande med en generös takhöjd i tre plan och takfönster. Man möts av en lekfull inredning med en stor cirkelformad matta och en modulsoffa som klätts i tre nyanser av ARE-blått. Garnet i tygerna består av 100% återvunnen plast. Det är nämligen återbruket som fått ta plats när verksamheterna flyttade. 120 arbetsplatser och gemensamhetsytor har inretts med återbruk och återvunna material. Arbetsstolar har klätts om och konferensbord har fått ny finish. Möblerna har på så vis fått nytt liv och en enhetlig stil. En besparing för miljön och ekonomin jämfört med att köpa nytt. Möbler och inredning som inte kom till användning har förmedlats vidare till hjälporganisationer såsom Röda Korset.   Projektet som helhet kom att bli ett av de största återbruksprojekten i södra delarna av Sverige enligt samarbetspartnern Cirkulär Interiör. - Arbetar man med återbruk och cirkulära lösningar är utmaningarna flera. Bara att hitta dessa kvantiteter med enhetliga möbler är ovanligt. När man väl gör det ska det tidsmässigt linjera med både avveckling och inflyttning. Detta för att slippa hantering i flera led och lagerhållning, vilket blir mindre effektivt såväl ekonomiskt som miljömässigt. I detta fall fanns den goda vilja att hitta lösningar och vara flexibla – vi kunde därför genomföra det optimala cirkulära flödet där arbetsplatserna flyttades direkt i ett led från avvecklande verksamheter i Stockholm och Göteborg till det nya kontoret i Arlöv, berättar Philip Axelsson på Cirkulär Interiör. - Vi ville återbruka – det blir ju ekonomiskt fördelaktigt och nytt för oss, men vi visste inte att projektets omfattning skulle utmärka sig, berättar Marcus Malmström, affärsområdeschef på Climat80 och en av flera eldsjälar i projektet.   Nya energilösningar, ledbelysning, automation och ventilation är andra viktiga delar som setts över vid sidan av återvinningsstationer och elbilsladdare. Och i tillbyggnaden installeras ett unikt tekniskt byggsystem som erbjuder en högeffektiv kombination av värme, kyla och ventilation - ett patenterat system som uppfyller kriterierna för ren teknik - ARE Sensus®. Här har vi skapat en hållbar mötesplats för våra medarbetare med familjer, för våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. - Projektet är ett bevis på att det går att inreda stora kontorsmiljöer med ett cirkulärt tänk och återbruk – och samtidigt få det att kännas enhetligt och nytt. Vi hoppas att detta kan inspirera till fler återbruksprojekt och hållbara installationer i fastigheter, tillägger Marcus Malmström. Därigenom bidrar vi till hållbara fastigheter och till ett mer hållbart samhälle.   Det som gör det här projektet unikt är omfattningen av återbruket. • Med medarbetarnyttan i centrum har trivsamma arbets- och mötesplatser skapats för över 400 anställda, som ges möjligheten att träna, äta och umgås på arbetsplatsen. • Totalt består fastigheten av 6 460 kvadratmeter där 120 arbetsplatser och alla gemensamhetsytor har inretts med återbruk och återvunna material, bland annat av textiler av 100% återvunnen plast. • Elbilsladdare för 28 bilar i kombination med ett logistiskt fördelaktigt läge ska minska avstånd vid resor. Närhet till tåg, buss och cykelbanor underlättar pendling. • Flytten har skett i ett led - utan mellanlagring. • Kretsloppsrum och källsortering ska underlätta enkel sortering i vardagen. • I tillbyggnaden installeras ARE Sensus® - vilket också blir ett Showroom för det patenterat systemet som uppfyller kriterierna för ren teknik. • Projektet har benämnts ett av de största återbruksprojekten i södra Sverige.

Alla pratar solceller!

”Det är lite coolt att solceller blivit så stort och att alla plötsligt pratar solceller – och vi ser hur intresset bara ökar”, säger Martin Fröborg på Climat80´s energiavdelning. I spåren av höjda elpriser har det blivit lättare att betala av en solcellsanläggning och det är högintressant för företag att kunna producera sin egen el, i alla fall under vissa perioder på dygnet. Utvecklingen går snabbt framåt inom batterier och lagring. Det finns idag många olika solcellssystem och vi ser även nya fabrikat. Nu när 2022 har avslutats är det roligt att nämna att vi tillsammans med våra kunder har gjort skillnad på solcellsmarknaden. Under 2022 har våra kunder sparat totalt 2 716 447 kWh på de anläggningar vi har varit med och installerat under året. Elpriset styrs i grunden av elbörsen för norra Europa – Nord Pool. Enligt Nord Pools elmix har vi ett utsläpp på omkring 50 g/co2/kWh, vilket innebär att våra installationer har minskat utsläppen med nära 136 ton per år. Under 2022 har Climat80 Gruppen också projekterat och installerat en av de största takinstallerade solcellsanläggningarna i Sverige (enligt Svensk Solenergi), Castellums solcellspark Drevet 1 i Helsingborg i samarbete med Bengt Dahlgren. Ett projekt vi är oerhört stolta över och som vi kommer att berätta mer om framöver. Effekten på besparingarna från den anläggningen kommer dock med först 2023 i och med att den färdigställdes nyligen. Har du en verksamhet som kräver mycket energi och har ett högt elbehov? Är verksamheten i drift dagtid? Är det en industrifastighet eller en kommersiell fastighet? Finns det dessutom ett större tak som klarar av en högre bärighet? Då kan det verkligen löna sig att investera i en solcellsanläggning. Prata med Climat80´s energiavdelning, så hjälper vi dig!

Familjeföretaget ARE köper aktiemajoriteten i Enerz som erbjuder lösningar inom energieffektivitet

  ARE köper en majoritetsandel om 77 procent av aktierna i Enerz, som är fokuserat på energieffektivitetsprojekt, fjärrstyrning och byggnadsautomation. Enerz sysselsätter totalt 30 högutbildade tekniska experter och företagets omsättningsprognos för 2022 är cirka 8 miljoner euro. Utöver Finland har företaget verksamhet i de baltiska länderna. Enerz är ett av de snabbast växande företagen inom energieffektivitetssektorn och erbjuder energieffektivitetstjänster för företag, kontor, hotell, köpcenter och industrifastigheter. Företagets specialitet är avancerade och innovativa automationslösningar. Företagsköpet stödjer ARE´s strategi och förnyade verksamhetsmodell, där både energilösningar och fastighetsautomation har valts ut som tillväxtteknologier för de kommande åren. "Energikrisen och klimatförändringarna har accelererat efterfrågan på energirenoveringar. I Finland är 70 procent av fastigheterna byggda före 2000, så de allra flesta av våra byggnader är i behov av större eller mindre åtgärder för att förbättra energieffektiviteten. Enerz har utvecklat en avancerad och kostnadseffektiv tjänstemodell för energirenoveringar, som gör att vi kan hjälpa både nuvarande och framtida kunder att säkerställa energieffektiviteten ännu effektivare än förut", säger ARE:s vd Jarno Hacklin. Enerz genomför energiprojekt från planering till slutförande med sin tydliga tjänstemodell som också verifierar de uppnådda energibesparingarna. "I de genomförda projekten har energiförbrukningen halverats, så med hänsyn till energipriserna är återbetalningstiderna verkligen korta och avkastningen på investeringen är i genomsnitt över 20 procent. Vi erbjuder även kunderna en energispargaranti, vilket minskar deras risker", säger Rene Zidbeck, vd för Enerz.   Enerz fortsätter som en självständig del av ARE Enerz fortsätter under sitt eget varumärke som en självständig del av ARE. Det genomförda företagsköpet medför ingen påverkan för personalen. Enerz vd Rene Zidbeck fortsätter i sin befattning och blir kvar som minoritetsaktieägare. Zidbeck utses till medlem av ARE´s utökade ledningsgrupp och rapporterar till Jarno Hacklin. "Tillsammans med ARE kan vi erbjuda båda våra företags kunder mer omfattande tjänster under fastighetens hela livscykel. Som finskt familjeföretag är ARE rätt partner för Enerz och kan erbjuda stärkta resurser för att stödja vår tillväxt. Tillsammans kan vi påskynda den gröna omställningen och hjälpa våra kunder att nå sina hållbarhetsmål", säger Rene Zidbeck.   Mer information: Jarno Hacklin vd, ARE jarno.hacklin@are.fi Rene Zidbeck vd, Enerz rene.zidbeck@enerz.fi   ARE är ett finskt familjeföretag med över 100 års erfarenhet av installationer och byggtjänster. Vi erbjuder lösningar och tjänster under hela fastighetens livscykel, från den initiala byggfasen till renovering, underhåll och service med fastighetsförvaltning. Vi arbetar nära våra kunder för att hitta de bästa lösningarna, oavsett om det gäller ett kontor, köpcenter, hotell, sjukhus, en bostadsfastighet eller en industrianläggning. Vi investerar i smart byggteknik för att på ett kostnadseffektivt sätt erbjuda våra kunder energieffektiva och behagliga inomhusmiljöer. ARE har totalt cirka 3 300 anställda i Finland och Sverige och omsätter cirka 460 miljoner euro. ARE är en del av Conficap-koncernen. Mer information: are.fi Enerz är ett företag som är specialiserat på energieffektivitet. Företaget lovar sina kunder minskade energikostnader, bättre inomhusmiljö och lägre CO2-utsläpp – på ett lönsamt sätt. Företaget sysselsätter 30 byggtekniska experter och har kontor i Åbo, Tammerfors, Helsingfors, Riga i Lettland och Kaunas i Litauen. Mer information: enerz.fi

Välj ett framtidsyrke – elektriker!

I vår serie "Välj ett framtidsyrke!" intervjuar vi medarbetare och nyanställda för att berätta om utbildningar och vägval som leder fram till ett framtidsyrke. Vi har tidigare berättat om kyltekniker. Nu lägger vi fokus på elektriker. I Stadshallen i Lund träffar vi Oscar Björkqvist, elektriker på Elfast som anställdes i juni, för en kort intervju om hans vägval och yrke. Oscar valde en ETG utbildning som ställer högre krav, men ger flera fördelar. Oscar Björkqvist valde en ETG utbildning till elektriker på Universitetsholmens Gymnasium i Malmö, en linje som ställer högre krav på betyg, prov och motivation, men i gengäld flyter utbildningen på fortare jämfört med en ordinarie utbildning på El- och energiprogrammet. Lärlingstiden är ett halvår i stället för ett år och det går lite fortare att komma upp i lön. ETG är en kvalitetssäkrad utbildning och ett modernt koncept för att bedriva yrkesutbildning inom elteknik och automation. Konceptet möjliggör att eleven efter avslutad utbildning får ett ECY-certifikat och direkt kan ta anställning som förstaårsmontör. Oscar är född och uppvuxen i Malmö, Limhamn, och fick tidigt följa med sin pappa ut på olika poolbyggen. Hans pappa är egen företagare. Vi ställde några frågor till Oscar om hans vägval och yrke.   Varför valde du att bli elektriker? - Egentligen valde jag mellan snickare, rörläggare och elektriker och praktiserade inom både rörläggeri och el på högstadiet. Varför valet blev elektriker var för att jag tyckte det var kul att tänka på kopplingar, att planera och lägga upp jobben och samtidigt få det snyggt. Elektriker är ett kreativt yrke och jag har öga för det konstnärliga. Jag tycker även om att felsöka och använda hjärnan. Har du några förebilder som haft betydelse i ditt vägval? - Min pappa har hjälpt mig i mina vägval. Han har ställt krav och lärt mig att aldrig stå still, att alltid göra något. Finns det inget att göra – sopa. Det är viktigt att jobba på och ha en god arbetsmoral. Det lärde jag mig tidigt när jag följde med honom på hans jobb. Hur gick det till när du fick en lärlingsplats? - Jag gick via kontakter och var på två ställen. Vilken typ av jobb arbetar du med idag? - Jag drar kabel, installerar vägguttag och jobbar även med centraler, sätter ström och testar allting. Felsökning och åtgärd inom service är en annan del. Just nu arbetar jag med el inom entreprenad på Stadshallen i Lund där vi färdigställer en större ombyggnation. Hur upplever du jämställdheten? - Den är bra tycker jag, vi har en bra sammanhållning allihop och lika värde. Vad vill du göra i framtiden? - Det finns flera roller jag kan tänka mig, som projektledare eller arbetsledare, kanske även att starta eget.   Det råder brist på tekniker och hantverkare på arbetsmarknaden och elektriker är ett av våra framtidsyrken. Följ länkarna och läs mer om ETG och olika utbildningar inom elteknik. Elfast ingår i Climat80 Gruppen som är en del av ARE-koncernen. I ARE Sverige ingår Kungälvs Rörläggeri och Inter El samt Climat80 Gruppen som omfattar Climat80, Climat80 Entreprenad, Elfast, Klimatkyl, Lunds Värme & Sanitet och Stjernfeldts VVS. ARE Sverige är en del av det finska familjeföretaget ARE som har över 100 års erfarenhet inom bygg- och installationsbranschen. ARE som fastighetspartner utvecklar lösningar och erbjuder tjänster under hela fastighetens livscykel. Totalt har koncernen 3 300 anställda i Sverige och Finland och en total omsättning på cirka 5 miljarder svenska kronor. ARE Group är en del av Conficap-koncernen.

Klimatkyl tar ansvar för kompetensförsörjningen

Att välja yrke kan innebära en del beslutsångest, men utan tvekan finns det många framtidsyrken inom installationsbranschen. Ett lite okänt men roligt yrke är kyltekniker. Klimatkyl har satsat på att samarbeta med yrkesskolorna och erbjuder praktikplatser för att lösa sin kompetensförsörjning. Här hittar du också goda råd om du är intresserad av att bli kyltekniker. Klimatkyl är specialister inom industriell och kommersiell kylteknik och arbetar med klimatanläggningar och värmepumpar och hjälper till med värme och kyla i alla typer av fastigheter; kontor, skolor, sjukhus och industrier. Företaget växer och närmar sig femtio anställda fördelade på Malmö, Lund, Helsingborg och Borås. Många av medarbetarna på Klimatkyl har arbetat på företaget i tjugo år, en del ännu längre. Hälften av alla anställda har börjat som praktikanter på Klimatkyl. Inkörsporten till att arbeta i installationsbranschen med kyla eller VVS går via en gymnasie- eller vuxenutbildning. VVS och fastighetsprogrammet är en treårig gymnasieutbildning. Första året läser eleverna både kyla och VVS, därefter väljer eleven inriktning och läser ett av ämnena under andra och tredje läsåret. En viktig del i utbildningen är praktikperioderna som påminner om en provanställning. Praktiken är därför viktig för både arbetsgivaren och eleven. Nu senast anställdes Julia Sörensen efter två framgångsrika praktikperioder på Klimatkyl. Under praktikperioderna åker eleven ut med Klimatkyls tekniker för att få praktisk erfarenhet och prova olika moment. Klimatkyl fungerar som handledare och i upptagningsområde Syd har man ofta en elev placerad i Malmö, Lund eller Helsingborg. Ibland tar Klimatkyl emot flera elever samtidigt. Efter avslutad yrkesutbildning, två års arbetslivserfarenhet och godkänt certifikat blir du kyltekniker. Jörgen Tern har varit anställd i 22 år, han började själv som kyllärling och arbetar idag som avdelningschef. Jörgen berättar om Klimatkyls långsiktiga engagemang i skolornas yrkesutbildningar, i eleverna och i branschen - att det arbetet är viktigt - dels för att vara delaktig i utvecklingen och det viktigaste av allt för att säkra framtida kompetensförsörjning. Klimatkyl sitter med i utbildningsrådet i branschorganisationen SKVP (Svenska Kyl och Värmepumpföreningen). Arbetet där handlar om att få fler att välja branschen och stärka våra yrkesutbildningar. På Universitetholmens Gymnasieskola i Malmö, som utbildar kyltekniker och rörläggare, är Klimatkyl med i programrådet. Och på Karlsson Climate i Eslöv, en yrkeshögskola som erbjuder driftsingenjörsutbildning inom kyla och VVS, sitter Klimatkyl med i ledningsgruppen. Vi hittar också företaget i Personal Skills ledningsgrupp, ett av Incert godkänt examinationscenter för certifiering av kyltekniker. Därutöver tar företaget emot lärlingar och elever inom LIA (lärande i arbete) och APL (arbetsplats lärande), bland annat från Härnösands Yrkesutbildning och Tranås Yrkeshögskola. Jörgen har tidigare även varit kylambassadör i tio år och en förebild ute på skolorna. En stafettpinne som nu för fjärde gången kommer att gå vidare till en ny tekniker på Klimatkyl som lämnar över till den yngre generationen. Det är viktigt att utvecklas med åren. Utvecklingsmöjligheterna kan innebära en specialisering, att man nischar sig, blir arbetsledare, projektledare, ansvarar för egna kunder eller får egna ansvarsområden och avtal. Vägarna kan se lite olika ut. Det råder stor brist på tekniker och hantverkare på arbetsmarknaden och kompetensförsörjning är en stor utmaning inom hela installationsbranschen. Råd till dig som vill bli kyltekniker och arbeta i installationsbranschen Kyltekniker är ett av våra framtidsyrken. Det råder brist på kyltekniker på arbetsmarknaden. Sök en utbildning. Det finns både gymnasie- och vuxenutbildningar. En praktikplats är en bra väg in i arbetslivet. Ta vara på dina praktikperioder. Den tiden är som en lång anställningsintervju. Ingen kan allt. Fortsätt att utbilda och bredda dig med nya kunskaper.

Välj ett framtidsyrke!

I juni 2022 anställdes Julia Sörensen på Klimatkyl och hon siktar på att bli certifierad kyltekniker efter avslutad utbildning på VVS och fastighetsprogrammet. Julia har två framgångsrika praktikperioder på Klimatkyl bakom sig. Egentligen var planen att bli rörläggare. Här berättar hon om sin bakgrund och om sina vägval. Utbildningen gick Julia på Universitetsholmen Gymnasieskola i Malmö som utbildar både kyltekniker och rörläggare. Det var egentligen redan under praktiken på högstadiet som Julia fick följa med sin pappa som är rörläggare och hon minns att det var kul. Planen då var att bli rörläggare, men efter första året på VVS och fastighetsprogrammet – när man läser både kyla och VVS – verkade kylsidan roligare. Det var fler teoretiska ämnen. Julias val av inriktning för årskurs 2 och 3 blev därför kyla. Har du några förebilder som haft betydelse i ditt vägval? - Det är många i min släkt som är i installationsbranschen. Min pappa och farfar, min farbror och min kusin jobbar som rörläggare. Jag fick följa med min pappa på praktiken i åttan och minns att det var kul att smutsa ner händerna. Jag ville inte bara sitta vid en dator. Min pappa är min förebild. Han kan mycket om VVS, kyla, el och han kan även bygg – han kan allt och är självständig. Hur gick det till när du fick en praktikplats? - Jag letade runt själv, läste på hemsidor och föreslog Klimatkyl för min lärare. Hamid i min klass hade gjort sin praktik på Klimatkyl och han berättade att det var ett jättebra företag, med bra stämning och arbetskollegor. Vilken typ av jobb arbetar du med idag? - Jag åker ut på både avtalsservice och felanmälan, gör besök i skolor och i större fastigheter. Det kan handla om att felsöka på kyl- och frysaggregat eller kontrollera läckage. Jag gillar verkligen att felsöka! Hur upplever du jämställdheten? - I skolan var vi bara två eller tre tjejer i klassen som började på VVS och fastighetsprogrammet. Det var en utmaning under utbildningen, att bevisa för klasskamraterna att jag kan som tjej. Jag ifrågasattes och det finns en uppfattning om stereotypa roller. Om man som tjej är duktig eller bättre än någon – då kan det bli problem. Det tog jag som en utmaning och jag fick bra stöttning av lärarna. - När man kommer ut i arbetslivet har jag fått ett bättre bemötande än jag trodde. Alla tycker det är kul att jag är där. Min handledare på Klimatkyl är som en extra storebror. Det är ingen jargong mot tjejer och här arbetar man för att det ska vara jämställt. Vad vill du göra i framtiden? - Jag ska jobba ett tag för att få arbetslivserfarenhet och bygga upp ett förtroende i branschen. Längre fram vill jag plugga vidare till ingenjör. Klimatkyl är specialister inom industriell och kommersiell kylteknik och arbetar med klimatanläggningar och värmepumpar och hjälper till med värme och kyla i alla typer av fastigheter; kontor, skolor, sjukhus och industrier. Företaget växer och närmar sig femtio anställda fördelade på Malmö, Lund, Helsingborg och Borås. Många av medarbetarna på Klimatkyl har arbetat på företaget i tjugo år, en del ännu längre. Hälften av alla anställda har börjat som praktikanter på Klimatkyl. Det råder brist på tekniker och hantverkare på arbetsmarknaden och kyltekniker är ett av våra framtidsyrken!

Vi vill uppnå ökad kundnöjdhet för Granitor Properties hyresgäster – Climat80 tecknar avtal om samverkan.

I den nya stadsdelen Oceanhamnen i Helsingborg, längst ut på piren med utsikt över Öresund, ligger World Trade Center (WTC) och Scandic Hotels. Kontors- och hotellfastigheten ägs av Granitor Properties, tidigare Midroc. Scandic var den första hyresgästen och hyr idag 65 % av fastigheten med sina 180 hotellrum. I en ny samverkansmodell har Climat80 AB tecknat avtal med Granitor Properties som omfattar den tekniska driften av ca 15 000 kvadratmeter kontor och hotell. Hyresgästerna har flyttat in efterhand och den nybyggda fastigheten beräknas bli klar i september 2022. Uppdraget för Climat80 innebär att utveckla och sköta den tekniska driften och att optimera energianvändningen. Entreprenaden är i första fasen där vi identifierar underhållsbehov och skapar ramarna för framtiden. Tillsammans med Granitor Properties har vi kommit överens om en samverkansmodell som minimerar ekonomiska risker. Innehållet i förvaltningen jobbar vi fram gemensamt för en god komfort för Granitors Properties hyresgäster i kombination med ett kostnadseffektivt underhåll. - Det har varit viktigt för oss att hitta ett upplägg där vi både säkerställer bästa möjliga drift av fastigheten och en hög servicenivå till hyresgästerna. Samverkansmodellen innebär att vi hjälps åt att optimera både driften och servicenivån samtidigt som vi trimmar in Climat80s uppdrag. För oss är det spännande att prova ett nytt upplägg, vi tror att samverkansmodellen kommer vara fördelaktig för alla parter, säger Johan Creutz som är chef för teknisk förvaltning på Granitor Properties. - I en öppen dialog med Granitor Properties arbetar vi med att utforma hur samarbetet ska se ut, vi identifierar behov och fattar besluten tillsammans i ett löpande arbete – lägger grunden för driften i en ny fastighet. Det är ett roligt sätt att arbeta på, att skapa lösningarna och bygga avtalet tillsammans. Processen är lite unikt om man jämför med hur ett vanligt traditionellt driftavtal tas fram, säger Dick Tunebris som arbetar som implementeringsledare på Climat80. Avtalet är egentligen en utveckling av ett lyckat samarbete som började för ett par år sedan och som utvecklats och växt med tiden. Idag jobbar vi tillsammans mot gemensamma mål, för ökad kundnöjdhet hos Granitor Properties hyresgäster och för att uppnå en kostnadseffektiv förvaltning. Tack vare vår samlade kompetens och goda samarbete kan vi utveckla avtalsformen – tänka långsiktigt och hållbart. Allt för att åstadkomma ett problemfritt ägande.

ARE lanserar hållbarhetsprogram – en viktig pusselbit i Sveriges hållbarhetsarbete

Hållbarhet är vår tids viktigaste samhällsfråga. För att människor ska leva gott och må bra, samtidigt som vi respekterar de planetära gränserna, behöver vi arbeta mot såväl sociala och miljömässiga som ekonomiska mål. Med över 100 år av utveckling och erfarenhet inom bygg- och installationsbranschen har vi inom ARE-koncernen en mycket viktig roll i Sveriges hållbarhetsarbete. 2015 antog världens stats- och regeringschefer en ny utvecklingsagenda och 17 globala mål för hållbar utveckling. För Sveriges del har regeringen tagit fram en handlingsplan som ska underlätta för alla samhällsaktörer att bidra till de globala målen och omställningen till ett hållbart samhälle. - Nu lanserar ARE i Sverige ett program som är utvecklat gemensamt för Sverige och Finland för perioden 2022–2025. Tillsammans har vi inom ARE-koncernen stora möjligheter att bidra till att förbättra samhällets energieffektivitet och på så sätt bidra till ett mer hållbart samhälle, säger Jonas Granzell, vd för ARE Sverige. AREs hållbarhetsprogram har utarbetats i en arbetsgrupp med representanter från olika yrkesgrupper och affärsområden inom ARE i såväl Sverige som Finland. Vi har även involverat våra kunder, medarbetare, ägare och partners i arbetet. Arbetet har tydliggjort vilka områden som vårt hållbarhetsprogram kommer att ha fokus på. - Vårt mål är att bygga in hållbarhet i vardagen och därmed skapa förutsättningar för hållbara val och ett hållbart agerande genom hela värdekedjan – varje dag. I Sverige har vi kopplat de globala målen till våra affärsplaner för att få hållbarhet som en naturlig del i verksamhetens mål och handlingsplaner. I vårt hållbarhetsarbete är kundperspektivet viktigt då vi även kan bidra till att hjälpa våra kunder att uppnå sina hållbarhetsmål, säger Jonas Granzell. AREs hållbarhetsprogram tar sin utgångspunkt i det som är grunden i allt ARE gör - ansvar. Socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar ingår i vår strategi och genomsyrar hela vår verksamhet. Vårt hållbarhetsprogram har tre fokusområden: Socialt ansvar – tillsammans och säkert med våra kompetenta medarbetare • Våra kunniga och engagerade medarbetare är nyckeln till vår framgång. Vi ger vår personal rätt förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och ständig utveckling. Vi skapar en hållbar och inkluderande arbetsplats som värdesätter öppenhet och mångfald. Vi har nolltolerans gentemot rasism och trakasserier. Tillsammans skapar vi branschens mest attraktiva arbetsplats inom hållbart samhällsbyggande. Miljöansvar – våra energieffektiva lösningar och tjänster är avgörande • Vi satsar löpande på utveckling av smarta fastigheter med låga utsläpp och erbjuder energieffektiva tjänster och lösningar som hjälper våra kunder att nå sina miljömål under hela fastighetens livscykel. Vi strävar också efter att minimera miljöpåverkan från vår egen verksamhet. Ekonomiskt ansvar – pålitligt, lönsamt och hållbart • Vi strävar efter hållbar och lönsam ekonomisk tillväxt. Vi driver verksamheten så effektivt och produktivt som möjligt utan att kompromissa med kvaliteten. Vi har nolltolerans gentemot alla former av oegentligheter och är en pålitlig partner som håller vad vi lovar.

Arebolaget Climat80 bygger en solcellspark med 4254 solpaneler – till nytta för Castellums kommande hyresgäster

I slutet av maj startar Climat80 monteringen av solpanelerna som kommer att täcka taken på Castellums nya logistikfastigheter i Helsingborg. Det har snart gått ett år sedan energiavdelningen startade projekteringen. Projektet som helhet omfattar nyproduktion av två logistikanläggningar med en total yta motsvarande cirka 20 000 kvm uppdelat på två moderna byggnader för logistik och lager. Byggnaderna ska uppföras med miljöcertifieringen Miljöbyggnad Silver. Climat80 Entreprenad AB tecknade avtal med Castellum sommaren 2021 och arbetar nu i samverkan med Serneke, och tillsammans med Bengt Dahlgren, med att uppföra två logistikanläggningar på fastigheten Drevet 1 i Långeberga industriområde i Helsingborg. De teknikområden som involverar Climat80 utöver energi är vs, ventilation, el, automation och sprinkler. Solcellsparken har konstruerats av Climat80´s ingenjörer utifrån Castellums riktlinjer och Climat80 installerar solcellerna med egen personal. Anläggningen är stor och kommer att bestå av 4254 solpaneler. Att montera och få panelerna på plats kommer att ta cirka åtta veckor. - Det är en nybyggnation där energiberäkningen görs utan att vi egentligen har kännedom om vilka hyresgästerna blir. Vi gör därför simuleringar och antaganden baserat på tidigare projekt och erfarenheter, och våra beräkningar brukar ligga nära framtida verklig förbrukning, säger Martin Fröborg, energiingenjör på Climat80. - Climat80 Energi har varit med från projektering fram till färdig lösning, vilket ger både oss och beställaren en bra helhet. Lösningen med solceller kommer att komma hyresgästerna till nytta, säger Tomas Johansson, energiingenjör på Climat80. Läget är logistiskt fördelaktigt och ligger på ett kommunikationsnära läge utmed E6 och E4. Några av fördelarna utöver det logistiska läget är den låga energianvändningen tack vare solcellsinstallation på taken, effektivt disponerade lagerytor och genomtänkta sociala ytor och utomhusmiljöer. Besiktning blir under tredje kvartalet och båda fastigheterna kommer att stå klara för inflyttning i oktober 2022.

Emil Silverberg blir regionchef för Region Syd inom Are med ansvar för Climat80 Gruppen

I januari 2020 köpte det finska bolaget Are upp Climat80 Gruppen vilket öppnat upp många nya möjligheter. Emil Silverberg anställs nu i Are Sverige AB som regionchef för Region Syd med ansvar för Climat80 Gruppen. ”Det är med ödmjukhet och målmedvetenhet jag antar rollen som regionchef för Region Syd. Jag ser fram emot att fortsätta vår resa och utveckling tillsammans med alla medarbetare”, säger Emil Silverberg som nyligen tillträtt sin nya roll som regionchef för Region Syd. Kristianstadsdialekten lyser igenom, där är han född, men han bor idag mitt i Skåne, i skogen. För fem år sedan blev han vd för Klimatkyl som ingår i Climat80 Gruppen, men intresset för kyla började långt innan dess. Emil tillhör tredje generationen i familjen som jobbar med kyla. Redan som barn fick han följa med pappa Mats på kundbesök och direkt efter skolan, där han gick teknisk linje, började han arbeta hos sin pappa som resemontör. Med uppdrag inom både kyla, vs och ventilation fick Emil en bred erfarenhet av installationsbranschen och uppdragen tog honom till Stockholm, Göteborg och Malmö. Emil har idag en branscherfarenhet som sträcker sig över 15 år och han har arbetat med flera branschkollegor. De sista fem åren har han arbetat som vd på Klimatkyl som ingår i Climat80 Gruppen med kontor i Malmö, Lund och Helsingborg. Klimatkyl har växt med sina kunder och utökats till Lund, Helsingborg och nu senast i Borås, där en ny avdelning öppnades i systerföretaget Kungälvs Rörläggeris lokaler. Emil Silverberg kommer att vara kvar som vd för Klimatkyl, men rollen utökas och förändras, så vi ställde några frågor kring hur Emil ser på det: Hur kommer din roll som regionchef att påverka Klimatkyl och Climat80 Gruppen? - Min kollega Anders Sträng tar ansvar för entreprenadverksamheten på Klimatkyl. Han är väl förberedd så jag kan fokusera på helheten och även fortsatt arbeta med försäljning och kunder.  - Inom Region Syd är Climat80 Gruppen multidisciplinära och välrenommerade. Det är välskött, vi gör ett bra resultat, har en bred kundbas och en stor orderstock. Vi har en god potential att växa organiskt, så vi kommer att fokusera på mindre förvärv som kompletterar oss. Det finns mycket bra inom Climat80 Gruppen som vi ska förvalta. Vilka utmaningar ser du framöver? - Det finns flera men närmast är det rekrytering av medarbetare, leverans av material och ökade inköpspriser som är i fokus. Utöver utmaningar inom kompetensförsörjning, för vi behöver bli fler, kan vi utveckla våra erbjudanden och stärka vår kommunikation till marknaden. Och även om vi är vana att arbeta ihop så kan vi optimera hur vi gör det. Vad driver dig? - Att ha kul och utvecklas varje dag. Du blev vd tidigt, vad är din syn på det idag? - Mitt mål har aldrig varit att få en titel. Jag började jobba som montör, sedan har jag utbildat mig vidare inom konstruktion och kalkylering för att ta steget till att arbeta som projektledare och senare entreprenadchef. Det är viktigt att förstå affären om man ska kunna bidra och utveckla verksamheten. Att jag blev vd tidigt tror jag beror på att jag har fokuserat på att göra ett bra jobb, mer än på titel och roll. Vilka intressen har du? - Att vara med familj och vänner. Jag har ett allmänt idrottsintresse också, just nu är det triathlon som gäller för min egen del. Jag har tidigare erfarenhet av motocross som jag tränat och tävlat i 20 år. Cirkeln sluts när Emil berättar att han anställde sin pappa på Klimatkyl. Det var ju så allt började. Detta kan ju inte bli annat än bra. Lycka till Emil Silverberg i ditt nya spännande uppdrag! Genom att utse regionchefer tar Are de första stegen mot en gemensam organisation i Sverige.  

Pages

Presskontakt

Presskontakt

Helene Dahlgren

Helene Dahlgren

HR Chef och Kommunikation
+46 761819630

Referenser

334 solpaneler och sänkt CO2 avtryck på VA SYDs reningsverk

VA SYD ansvarar för vatten och avlopp i fem skånska kommuner, bland annat i Malmö och Lund. När... Läs mer