Nyheter

Are blir medlem i FN:s Global Compact

Are har som vision att bygga och underhålla ett hållbart samhälle. FN:s Global Compact är ett redskap och en guide i arbetet mot en hållbar utveckling. Are har förbundit sig att ta ett utökat ansvar för en hållbar utveckling och vi har därför anslutit oss till FN-initiativet Global Compact, där företag förbinder sig att agera enligt FN:s tio principer. Dessa grundar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om de mänskliga rättigheterna i arbetslivet, Rio-deklarationen, samt FN:s konvention mot korruption.– Vi vill bidra till en hållbar utveckling och som samhällsbyggare har vi ett stort ansvar och kommer aktivt att driva frågan framåt, säger Jonas Granzell, CEO på Are Sverige.– Are vill vara en pålitlig partner och en ansvarstagande aktör inom samhällsbyggnad, som tar sitt ansvar ekonomiskt, socialt och för miljön. Framför allt har vi som mål att utvecklas till en förebild i vår bransch vad gäller hållbar utveckling. På så sätt ger vi alla medarbetare inom Are ännu en anledning att vara stolta över sin arbetsplats, säger Heikki Tanner, General Counsel, Are Oy. FN:s Global Compact bildades av FN:s generalsekreterare Kofi Anna och lanserades år 2000 i New York. Syftet var att skapa internationella principer för företag kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, kring miljö och korruption. Initiativet räknas som ett av världens största – i att få företag att ta ansvar. Global Compact är verksam i ca 160 länder. Över 11 500 företag och ca 3 000 andra organisationer deltar i initiativet. De företag som har undertecknat Global Compact-initiativet förbinder sig frivilligt till att främja gynnsamma arbetsförhållanden i sin affärsverksamhet, att respektera mänskliga rättigheter, skydda miljön och förebygga korruption.

Region Skåne och Climat80

Region Skånes upphandling resulterade i en förstaplats för flera av Climat80´s bolag

Så kom beskedet vi alla väntat på efter Region Skånes upphandling av det så kallade stora avtalet inom entreprenader. Arbetet med anbudet var intensivt under några månader före årsskiftet. Region Skåne är en viktig kund och avtalsperioden i upphandlingen löper över två år med möjlighet till förlängning med ytterligare ett plus ett år. Avtalet kan därför innebära en löptid fyra år framåt. Inom Climat80 Gruppen deltog flera bolag. Lunds Värme & Sanitet slutade på förstaplats inom värme och sanitet i Lund. Stjernfeldts VVS kom på förstaplats i Malmö, Helsingborg och Ystad. Inom ventilation och luftbehandling kom Climat80 på förstaplats i Malmö, Lund och Helsingborg och fick en andraplats i Ystad.  – Vi är självklart nöjda med att vi fått förtroendet. Det är ett viktigt avtal och sjukhusen är en viktig kund för oss - vi är både stolta och glada, säger Thomas Sjöberg, vd på Climat80 AB.  – På Lundakontoret ser vi fram emot att fortsätta vårt arbete på sjukhuset som är en viktig kund för oss, kommenterar Jan Norén, vd på Lunds Värme & Sanitet. – Att få vara delaktig i de ombyggnadsuppdrag som gjorts för patienter och personal har varit mycket betydelsefullt. Det har varit stor fokus på att förhindra smittspridning och corona-anpassa verksamheterna under det senaste året. Vi hoppas nu kunna arbeta mer med att förbättra miljöerna inomhus, säger Magnus Rosberg, avdelningschef på Climat80 inom ventilation i Malmö.

Skånes Universitetssjukhus i Lund

Covid-19 utmanade alla byggtider på Skånes Universitetssjukhus i Lund

Varje dag under pandemin har varit en utmaning – att planera och bygga på extremt kort tid. Region Skåne fick arbeta rekordsnabbt tillsammans med entreprenörer och konsulter för att bygga om lokaler och skapa fler och fler vårdplatser för covid-19 patienter. Lunds Värme & Sanitet fick en nästintill omöjlig uppgift, att på kort tid lägga 600 meter gasrör i kulvertarna för att säkra syretillförseln. Även ventilationen är kritisk vid smittspridning och nya anpassningar har Climat80 arbetat med dagligen.  Det har snart gått ett år sedan vi först hörde talas om covid-19 och under den tiden har Arebolagen Climat80 och Lunds Värme & Sanitet arbetat i stort sett dagligen med anpassningar och ombyggnader i projekt som uppstått på grund av covid-19 inom ventilation, värme och sanitet och även inom gas för att säkra syretillförseln. Jan Norén, vd på Lunds Värme & Sanitet kommenterar året som gått. – Egentligen har vi mest varit fokuserade på uppdragen. När vi jobbar hinner vi inte tänka så mycket. Det är först i efterhand vi reflekterar och vi är självklart både stolta och glada över att vi får vara med i dessa viktiga projekt. I en intervju med Henrik. C. Andersson, som är projektledare inom installation på Regionfastigheter, Region Skåne, i Lund och även har en aktiv roll i staben som arbetar med covid-19, får vi en ökad insyn i året som gått och hur verksamheten påverkats av pandemin kopplat till byggprojekt. Henrik berättar att Skåne inte var så hårt drabbat under våren 2020, Stockholm låg före och i Skåne fick vi lite mer tid på oss. På hösten tog smittspridningen fart och covid-anpassningarna ökade främst i Lund och Malmö som varit prioriterade sjukhus inom covid-19. Det var dagliga möten med krisledningen på Skånes Universitetssjukhus och daglig kontakt med entreprenörer och konsulter. Det var tack vare ett nära samarbete som det var det möjligt att klara tidsramarna som var utmanande korta.  – Vi är så enormt imponerade av att allt gick så fantastisk bra och så smidigt, alla ställde upp och jobbade helger. Som mest hade vi 30-40 entreprenörer igång samtidigt och varje tidplan var en utmaning. Vi byggde på rekordtid. Olika discipliner inom ventilation, vs, el och konsulter – alla hjälptes åt och höll stegar för varandra. Det var en succé! säger Henrik.C. Andersson, Projektledare på Regionfastigheter, Region Skåne och fortsätter. – I mitten av december 2020 undrade vi var det skulle sluta – i Europa och i världen. Vi hade utökat med 100-tals platser som byggts ut till covid-vård. Två våningsplan i F-blocket där apotekets lagerlokaler ligger byggdes om. Färre skulle vårda fler och öppna ytor blev en ny form av vårdplatser som vi inte använder i vanliga fall. Ungefär 20-25 patienter kom in varje dag i december. Peaken kom den 7 januari, då vårdades ca 650 covid-patienter i Region Skåne. [[{"fid":"1004","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Jan%20Nor%C3%A9n%2C%20vd%20p%C3%A5%20Lunds%20V%C3%A4rme%20%26%20Sanitet%2C%20tillsammans%20med%20Fredrik%20Olsson%2C","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Jan%20Nor%C3%A9n%2C%20vd%20p%C3%A5%20Lunds%20V%C3%A4rme%20%26%20Sanitet%2C%20tillsammans%20med%20Fredrik%20Olsson%2C"},"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Jan%20Nor%C3%A9n%2C%20vd%20p%C3%A5%20Lunds%20V%C3%A4rme%20%26%20Sanitet%2C%20tillsammans%20med%20Fredrik%20Olsson%2C","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Jan%20Nor%C3%A9n%2C%20vd%20p%C3%A5%20Lunds%20V%C3%A4rme%20%26%20Sanitet%2C%20tillsammans%20med%20Fredrik%20Olsson%2C"}},"link_text":null,"attributes":{"alt":"Jan%20Nor%C3%A9n%2C%20vd%20p%C3%A5%20Lunds%20V%C3%A4rme%20%26%20Sanitet%2C%20tillsammans%20med%20Fredrik%20Olsson%2C","title":"Jan%20Nor%C3%A9n%2C%20vd%20p%C3%A5%20Lunds%20V%C3%A4rme%20%26%20Sanitet%2C%20tillsammans%20med%20Fredrik%20Olsson%2C","class":"file-default media-element","data-delta":"2"}}]] Bild: Jan Norén, vd på Lunds Värme & Sanitet, tillsammans med Fredrik Olsson, projektledare inom ventilation på Climat80, utanför Skånes Universitetssjukhus i Lund. Climat80 tar ofta fram lösningarna tillsammans med Region Skåne och konsulter. I många projekt har vi bytt ut fläktar och aggregat för att få ett ökat luftflöde i covid-rummen. Många av ombyggnaderna sker under pågående verksamhet, då det är viktigt med så korta driftstopp som det bara går. Tillsammans med underentreprenörer har Climat80 skapat ett system för att kontrollera att luften är rätt. Det är viktigt att vistas i en ren miljö ur både ett patient- och personalsäkerhetsperspektiv. Efter åtgärder har rummet använts direkt när det blivit klart.  Fredrik Olsson har arbetat som projektledare inom ventilation och är ansvarig för sjukhuset i Lunds ventilation på Climat80. Han kommenterar året som gått.  – Det senaste året har det ofta varit bråttom i beslutsprocesserna i förhållande till den ökande smittspridningen. Utmaningen har varit den stora mängden arbete på kort tid under pågående verksamhet och alla våra montörer och underentreprenörer har gjort en fantastisk insats och verkligen utfört dessa uppdrag på ett exemplariskt sätt under rådande omständigheter, avslutar Fredrik Olsson. Nu har antalet covid-patienter gått ner. Nedgången i innebär att lokalerna försiktigt ändras tillbaka för att kunna bedriva den vanliga vården. Byggåtaganden återställs inte utan möjligheten att ställa om bibehålls. Kontakt För mer information om Climat80´s uppdrag, kontakta Thomas Sjöberg, vd på Climat80 AB, thomas.sjoberg@climat80.se

334 solpaneler och sänkt CO2 avtryck på VA SYDs reningsverk

334 solpaneler och sänkt CO2 avtryck på VA SYDs reningsverk

VA SYD ansvarar för vatten och avlopp i fem skånska kommuner, bland annat i Malmö och Lund. När reningsverket Ellinge, som ligger utanför Eslöv, skulle få en ny kontorsbyggnad på ca 600 kvm var det en del i upphandlingen att fastigheten skulle förses med solel. Byggherren NCC gav uppdraget till Climat80 som tog hand om ventilation, el, VS, kyla och automation utöver energifrågan.  Anläggningen kommer att producera 100 000 kWh och sänka VA SYDs CO2 avtryck med ca 20 ton per år. All producerad el kommer att användas inom fastigheten. 334 solpaneler är monterade. VA SYD har ett tydligt uttalat miljö- och kvalitetsarbete vilket innebär att vi gör aktiva materialval. Att välja Jinkos paneler var naturligt när dessa rankades högst i SVTC:s Solar Scorecard. Materialet köptes från Solelgrossisten, en pålitlig och kunnig samarbetspartner till Climat80. Martin Fröberg är energiingenjör och arbetar med energifrågor på Climat80s energiavdelning som bland annat projekterar, installerar och servar solanläggningar. Han berättar att montageritningen gjordes i Novotegras program och att det var den ritningen som montörerna hade med sig på taket. Innan arbetet påbörjades hade en omsorgsfull planering av bland annat strängdragning och kopplingar genomförts. Martin Fröberg kommenterar projektet.   - Vi satte upp 334 Jinko 325-watts paneler på Novotegra montagesystem.Totalt 108,5 kW går genom två Huawei 50 kW växelriktare. Vi var ett team på tre personer som fick upp allt på under två veckor. I och med att det är en offentlig verksamhet så är det mycket stränga krav på dokumentation. En av montörerna jobbade i stort sett uteslutande med dokumentationen under arbetet. - Det som gör anläggningen speciell är att den är monterad på falsat plåttak i en lutning av 6 grader där hela installationen vetter mot väst. Det är intressant att se fler effektiva anläggningar som nödvändigtvis inte är monterade i söderläge. Anläggningen har en simulerad produktion av ca 100 000 kWh/år där allt kommer att användas internt på fastigheten. Solel är ett område som bara växer inom Climat80 och tack vare att verksamheterna spänner över flera discipliner har det inneburit att lärdomar kunde delas tidigt på vår solcellsresa som pågått under flera år nu. Vi har våra egna montörer, elektriker och specialister vilket ger en trygghet genom hela projektet. Ambitionen är att göra solcellsanläggningarna kundanpassade utifrån elanvändning. Det brukar innebära att vi är involverade tidigt i projekteringen, men även efter installationen i servicearbetet. Solceller är en hållbar investering för framtiden som även kan höja värdet på din fastighet.  Tack NCC  för samarbetet! youtubeembedcode.com/pl/

Solceller hos Climat80-Gruppen

Hur går det med våra solceller?

Vi följer vår solcellsanläggning i Malmö och vår energiavdelning har gjort en uppföljning av resultatet för perioden januari-juni 2020 och anläggningen fortsätter att producera enligt våra förväntningar. 40 000 kWh räcker till att köra 20 000 mil med våra hybridbilar. Anläggningen har producerat 40 863 kWh första halvåret 2020. Av dessa har vi använt 18 047 kWh själva och sålt 22 817 kWh vidare till E.ON. Detta ger en egenanvändning på ca 44 procent. För att täcka det behov vi har haft då anläggningen inte producerat tillräckligt med el, till exempel kvällar och molniga dagar, har vi köpt in 47 437 kWh. Utöver intäkten på den el som vi säljer så medför solcellerna också en besparing vad gäller det maximala effektuttaget. E.ON debiterar en avgift baserat på det största effektuttaget per timme varje månad, eftersom detta inträffar dagtid när anläggningen alltid producerar något reducerar det effektbehovet. Sparade koldioxidutsläpp uppgår till ca 6 100 kg. Vi ligger något över i produktion på halvårsbasis jämfört med samma period 2019. Är du intresserad av att veta mer om solceller, kontakta vår energiavdelning på 040 – 36 34 00.    Sammanställning av elanvändning och solcellsproduktion första halvåret 2020.   [[{"fid":"984","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"class":"file-default media-element","data-delta":"1"}}]] [[{"fid":"985","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"class":"file-default media-element","data-delta":"2"}}]] Totala elanvändningen på Stenyxegatan 28 i Malmö uppdelat på köpt el och egen användning av producerad el från solcellerna. [[{"fid":"986","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"3":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"class":"file-default media-element","data-delta":"3"}}]] [[{"fid":"987","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"4":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"class":"file-default media-element","data-delta":"4"}}]] Den totala producerade elen från solcellerna. [[{"fid":"988","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"5":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"class":"file-default media-element","data-delta":"5"}}]] [[{"fid":"989","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"6":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"class":"file-default media-element","data-delta":"6"}}]] Verklig produktion mot simulerad produktion av el från solcellerna.

Pages

Presskontakt

Presskontakt

Helene Dahlgren

Helene Dahlgren

HR Chef och Kommunikation
+46 761819630

Referenser

334 solpaneler och sänkt CO2 avtryck på VA SYDs reningsverk

VA SYD ansvarar för vatten och avlopp i fem skånska kommuner, bland annat i Malmö och Lund. När... Läs mer