Nyheter

Climat80 växer i Lund

Vi växer i Lund

I en behaglig Lunda-atmosfär utvecklas våra verksamheter. Sedan flytten till nya lokaler 2016 har det hänt mycket och lokalen som renoverades med plats för fler har nu fyllts. Idag är 80 medarbetare knutna till vårt Lundakontor på Gastelyckan. Här sitter Climat80´s industriavdelning, Lunds Värme & Sanitet och Clifa Fastighetsservice. Nu före sommaren välkomnade vi även Klimatkyl. Samtidigt startade vi upp en ny filial på Sankt Lars-området. Närhet och tillgänglighet är viktigt för våra kunder och för oss. Kika in och se hur det ser ut på Gastelyckan! [[{"fid":"814","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"class":"file-default media-element","data-delta":"1"}}]] [[{"fid":"815","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"class":"file-default media-element","data-delta":"2"}}]] [[{"fid":"816","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"3":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"class":"file-default media-element","data-delta":"3"}}]] [[{"fid":"817","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"4":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"class":"file-default media-element","data-delta":"4"}}]]

Peter arbetar i första hand som arbetsledare för den grupp som jobbar med OVK

I vår C80-panel nr: 2 – Peter Lindell och OVK

Möt Peter Lindell i vår C80-panel där du får en inblick i vår vardag. Peter arbetar i första hand som arbetsledare för den grupp som jobbar med OVK, Obligatorisk Ventilationskontroll, och injustering av luftflöden på Climat80´s serviceavdelning. OVK är en lagstadgad kontroll av ventilationssystem för att människor inte ska må dåligt inomhus. Den utförs regelbundet med tre eller sex års intervall beroende på typ av ventilationssystem och verksamhet i lokalerna. Det ställs höga krav på utbildningsnivå och erfarenhet för att få utföra dessa besiktningar och Peter är certifierad för att utföra OVK sedan mitten av 90-talet. Vi ställer 3 snabba frågor. 1. Vad är givande med ditt arbete? - Det vi utför påverkar innemiljön positivt. Med det blir det också en samhällsnytta och det känns bra. Jag gillar att ha kontakt med människor och det har man mycket i det här jobbet. Jag vill inte att det ska låta klyschigt men känslan av att kunderna blir nöjda med det som utförs är väldigt behaglig. Sen underlättas vardagen av att man arbetar i ett bra gäng och har roligt på jobbet. 2. Största utmaningen? - Det måste vara tiden. Vi har nästan alltid en deadline att hålla. När det gäller OVK händer det inte alltför sällan att det redan är försenat när vi får beställningen. Injustering av luftflöden kommer oftast in på slutklämmen av projekten och då brukar det bli lite stressigt. En annan utmaning är att rekrytera duktiga, behöriga besiktningsmän. 3. Ditt viktigaste verktyg? - Våra tekniker! Om de nu kan kallas verktyg och betraktas som mina, skrattar Peter. Även vårt arbetsordersystem hade varit svårt att klara sig utan och jag har god nytta av min förmåga att kommunicera och hålla ordning på saker och ting.

Först ut i vår nya C80-panel

Först ut i vår nya C80-panel

Möt Lotta Hallin Persson som är först ut i vår nya C80-panel där du får en inblick i vår vardag. Lotta arbetar som servicekoordinator inom vårt teknikområde kyla som drivs av vårt dotterbolag Klimatkyl. Hennes arbetsuppgifter är många och hon är spindeln i nätet på många sätt. Vi ställer 3 snabba frågor...   1. Vad är givande med ditt arbete? - Jag gillar variationen i mitt arbete, både kontakten med människor och administrativt arbete. Det är mycket nytt varje dag och alltid något annorlunda problem som man måste tänka igenom. Kollegorna är bäst! Vi matchar varandra väldigt bra och trivs tillsammans – vi delar många skratt under dagarna även om vi alltid har mycket att göra. 2. Största utmaningen? - Ibland får vi väldigt många jobb som kommer in samtidigt, det blir högt tryck på våra tekniker, eller egentligen på oss alla, och vi måste göra viktiga prioriteringar. Då måste jag kontakta kunden och diskutera olika lösningar. Frysrum och frysar går oftast före kylrum, men beroende på verksamhet och typ av problem så måste vi alltid prioritera utifrån situationen. 3. Ditt viktigaste verktyg? - Kommunikation och samarbete. Mitt jobb handlar ju mycket om att ha kontakt med olika personer. Jag tar emot samtal från kunder och informerar Klimatkyls tekniker om olika jobb – jag har egentligen kontakt med alla. Min närmsta kollega är ett viktigt bollplank som betyder mycket i alla beslut som måste fattas.

Att arbeta med extremt rena miljöer för känslig kirurgi ställer höga krav

Att göra tekniska installationer och genomföra ombyggnader när verksamheten på Skånes universitetssjukhus i Malmö är igång kräver noggrann planering och effektivitet i genomförandet. Det måste bli rätt direkt för det kan ta tid att planera om igen. Antonio Grandon, projektledare på Climat80, har varit med och följt utvecklingsarbetet som pågått under många år och är väl insatt i våra pågående projekt. Han tar oss med på en rundvandring på sjukhusområdet där vi besöker en nyligen renoverad operationssal för känslig kirurgi, ett magnetröntgenrum, vi träffar enhetschefer på sjukhuset och även Regionfastigheter för en kortare intervju. Vi träffar också vårt stationära team som ger oss teknisk fakta kring de pågående projekten.   Det sitter ett helt team från våra bolag Climat80 och Stjernfeldts VVS stationerade på Skånes universitetssjukhus i Malmö som arbetar kontinuerligt med utveckling och underhåll av ventilation, kyla, värme och sanitet på sjukhusområdet. Närheten krävs för att arbetet ska bli effektivt. Operationssalar för ren och känslig kirurgi Det finns två typer av operationssalar, för vanlig ren kirurgi och för känslig kirurgi. Extra höga krav ställs det på operationssalar för känslig kirurgi där man utför operationer som innefattar exempelvis implantat av ben och ryggmärgsoperationer. Kraven som ställs är omfattande hygienkrav enligt SS TS 39: 2015, med hög luftomsättning och höga krav på luftfiltrering. Det innebär att miljöer med konstant hög luftkvalitet skapas med hjälp av de finaste partikelfilter och med luftreningssystem som säkrar att det alltid är samma luftflöde, temperatur och luftfuktighet. Inga partiklar får komma igenom de HEPA-filter som används. Allt är automatiserat, rörelsedetektorer är installerade för att inte behöva vidröra något med händerna och de stora fläktsystemen klarar de högsta kraven för luftomsättning. [[{"fid":"804","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"7":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"class":"file-default media-element","data-delta":"7"}}]] Av totalt 16 operationssalar har 15 uppgraderats för att klara dagens krav på ren kirurgi, varav en för att klara operationer inom känslig ren kirurgi. På manöverpanelen i OP4 kan vi följa alla händelser och luftens status, antal dörröppningar, luftkvalitet, temperatur, luftfuktighet och så vidare. Så fort en dörr öppnas och hålls öppen mer än en stipulerad tid lyser en röd lampa. Uppreningstiden i operationssalen kontrolleras och är mindre än tre minuter, under denna tid lyser varningslampan gul för att övergå till grön igen när salen är klar för operation. – Operationssalen håller en konstant hög luftkvalitet för operation dygnet runt och lösningen som vi tagit fram är den första inom Region Skåne, säger Antonio Grandon, projektledare på Climat80. I operationssalen träffar vi Pernilla Brandtlund-Runsten som är enhetschef på Skånes universitetssjukhus. Hon berättar om strategin för de nya operationssalarna. [[{"fid":"805","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Pernilla%20Brandtlund-Runsten%20a%CC%88r%20enhetschef%20pa%CC%8A%20Ska%CC%8Anes%20universitetssjukhus","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Pernilla%20Brandtlund-Runsten%20a%CC%88r%20enhetschef%20pa%CC%8A%20Ska%CC%8Anes%20universitetssjukhus"},"type":"media","field_deltas":{"8":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Pernilla%20Brandtlund-Runsten%20a%CC%88r%20enhetschef%20pa%CC%8A%20Ska%CC%8Anes%20universitetssjukhus","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Pernilla%20Brandtlund-Runsten%20a%CC%88r%20enhetschef%20pa%CC%8A%20Ska%CC%8Anes%20universitetssjukhus"}},"link_text":null,"attributes":{"alt":"Pernilla%20Brandtlund-Runsten%20a%CC%88r%20enhetschef%20pa%CC%8A%20Ska%CC%8Anes%20universitetssjukhus","title":"Pernilla%20Brandtlund-Runsten%20a%CC%88r%20enhetschef%20pa%CC%8A%20Ska%CC%8Anes%20universitetssjukhus","class":"file-default media-element","data-delta":"8"}}]] – Målet är att flytta samman och optimera operationer för kirurgi. Vi sparar resurser genom att samla allt på samma ställe. Operationer inom infektionskänslig kirurgi, patienter med nedsatt immunförsvar samt ingrepp med implantat - våra hightech salar måste hålla en toppnivå och ventilationen och renheten är viktig för patientsäkerheten, säger Pernilla Brandtlund-Runsten som är enhetschef på Skånes universitetssjukhus. Tekniska utrymmen ligger på ett eget våningsplan och består av fyra skepp med friskluftsintag och bakomliggande fläktkammare. Fläktrummen har Climat80, Styr och regler, arbetat med och Elfast har arbetat med kraft och starkströmsförsörjning. Fler väljer magnetröntgen Vi träffar Kristina Hage-Hansson, som är enhetschef på Röntgenavdelning skelett och thorax i Malmö, utanför den nya salen för magnetröntgen som berättar om en ny trend. – Fler och fler väljer magnetröntgen istället för vanlig röntgen och inflödet av remisser ökar. För att möta efterfrågan har vi investerat och nyligen installerat en ny magnetkamera, den femte. Bara magnetkameran innebär en investering på 15 miljoner kronor, säger Kristina Hage-Hansson, enhetschef på Region Skåne. Fuktigheten i salen ligger på 40-60 % och håller en konstant temperatur på 21 grader, regleringen sker bland annat med ångbefuktare och avfuktare. Intervju med Sibel Buyukvardar som är projektledare på Regionfastigheter, Region Skåne Förvaltningen Regionfastigheter har som uppdrag att ansvara för ägande och utveckling av Region Skånes ägda och förhyrda fastigheter. Uppdraget innebär att ansvara för den samlade planerings- och byggprocessen vid ny- och ombyggnationer och skapa goda förutsättningar för framtidens sjukvård. Med ca 150 medarbetare förvaltar Regionfastigheter 9 sjukhus. Räknar man i yta är 1,1 miljoner kvadratmeter egna fastigheter och 0,5 miljoner kvadratmeter inhyrda lokaler. Regionfastigheter har ett stort kontor inne på Malmös sjukhusområde som har enheter för installation, förvaltning och en byggavdelning. Vi pratar med Sibel Buyukvardar som är projektledare på Regionfastigheter och en viktig samordnande länk i de olika projekten. [[{"fid":"795","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"5":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"class":"file-default media-element","data-delta":"5"}}]] Sibel Buyukvardar, projektledare Regionfastigheter, Region Skåne – Det är viktigt att entreprenörer som arbetar på sjukhusområdet och genomför projekt smälter in. Det gäller att inte störa verksamheten och ibland förläggs installationer till kvällstid och helger, för att reducera störningar p g a driftstopp av ventilation eller avstängning av vatten. Vi lägger stor vikt på att ha ett robust sjukhus och en VA-strategi som klarar framtida krav, säger Sibel Buyukvardar, projektledare på Regionfastigheter. [[{"fid":"796","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"6":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"class":"file-default media-element","data-delta":"6"}}]] Climat80-Gruppens stationära team på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Under namnet Nya Sjukhuset Malmö (NSM) ligger all nyproduktion i Malmö där planerna är en ny stor vårdbyggnad i två sammanlänkande delar och en servicebyggnad. Den tekniska infrastrukturen på området uppdateras också med bland annat införande av AGV:er (automatiska förarlösa truckar) och ett utvecklat rörpostsystem. Det finns även planer på en ny samlad barnverksamhet i sjukhusområdet. De framtida utmaningarna är att möta behoven när invånarantalet och behov av vårdplatser och vårdmottagningar ökar, samtidigt som den digitaliserade vården minskar behoven. Utvecklingen inom ny teknik med smarta digitaliserade fastigheter är ännu en. Climat80-Gruppen är en mångsidig installation- och servicepartner inom segmenten fastighet, bygg, industri och sjukvård. Vi utformar, installerar och servar luft, vatten och energiflöden i fastigheter. Vi löser alla vardagliga problem i företags- och bostadsfastigheter för ökat välbefinnande för människorna som arbetar och bor där. För industrier och sjukhus löser vi avancerade tekniska utmaningar för att optimera förutsättningarna för produktion och tjänsteutövning, med säkrad funktion. Climat80 AB med sju dotterbolag omsätter 645 miljoner kronor och finns Öresundsregionen.

Pages

Presskontakt

Presskontakt

Helene Dahlgren

Helene Dahlgren

HR Chef och Kommunikation
+46 761819630

Referenser

334 solpaneler och sänkt CO2 avtryck på VA SYDs reningsverk

VA SYD ansvarar för vatten och avlopp i fem skånska kommuner, bland annat i Malmö och Lund. När... Läs mer