Nyheter

Mechanum växer i en bransch i förändring

Mechanum växer i en bransch i förändring

Verkstadsmarknaden i Sverige är sedan några år i en stark omvandling där utvecklingen mot färre och större verkstäder är tydlig. Redan 2002 genomförde EU en lagändring i syfte att skapa större konkurrens och bättre service för bilägarna och det öppnade upp för möjligheten att driva auktoriserad försäljning av bilar och service separat. Teknikinnehållet i bilarna ställer ökade krav på investeringar och större auktoriserade märkesverkstäder och kedjeanknutna verkstäder ökar sina marknadsandelar. Mechanum är en konkurrenskraftig aktör på denna marknad och är en renodlad auktoriserad flermärkesverkstad som utför service, reparationer och garantiarbeten på de ledande bilmärkena i Sverige. Mechanum är auktoriserat för bilmärken motsvarande över 65 procent av den svenska bilpopulationen och den största ägaren är Pegroco Invest. Bolaget har 250 kvalificerade medarbetare och genomför över 55 000 kundbesök per år. 2010 stod anläggningen i Malmö klar och tar idag emot Volvo, Volkswagen, Skoda, Audi, BMW, Ford, Saab och Opel. Anläggningen i Malmö är en fullserviceanläggning som utför service, reparationer, däckbyten och rekonditionering och har en egen plåt- och lackverkstad. Just nu pågår en ombyggnad för att utöka serviceplatserna med 30 % för att kunna ta emot ytterligare ett bilmärke.  Mechanum har anlitat Climat80 AB för att hålla i ombyggnaden som innebär att anläggningen får ett nytt modernt lagerhanteringssystem i två plan med reservdelslager och utökat antal serviceplatser - en mer rationell verkstad. Climat80 utför rivning, byggarbeten med målning samt all ombyggnad av el, VS och ventilation. Arbetet påbörjades i januari 2019 och beräknas vara klart i slutet av april.

Climat80 Entreprenad på Kallis i Malmö

Havet värmer Kallis

Fler och fler blir besökarna som strömmar till Ribersborgs Kallbadhus som blivit en populär oas i Malmö. Det är därför viktigt för Malmö Stadsfastigheter att hålla energikostnaderna nere. Sedan tre år tillbaka har utbyggnaden av havsvärme skett i etapper och nu värms även den kulturskyddade cafédelen av huset med havsvärme.  Tekniken när man ska tillvarata havsvärme fungerar på samma sätt som när man tillvaratar jordvärme och sjövärme, vid jordvärme grävs slangarna ner i marken och i sjöar kan man bara rulla ut och släppa ner slang på botten, men i havet rör sig sjöbotten så där måste alla kollektorslangar förankras i stolpar och grävas ner av dykare. Slangens längd avgörs av husets storlek, läge och andra förutsättningar. I slangen finns en miljövänlig vätska, köldmedia, som hämtar värme från havet. Den lågvärdiga energi som finns i havet omvandlas sedan till högvärdig energi genom en värmepump. Värmepumpen använder en gas som går från flytande form till gasform genom att den värms av havet, därefter komprimeras gasen till högt tryck. Genom denna process så blir gasen varm och värmen överförs till husets värme och tappvattensystem.  Därefter återgår gasen till flytande form. Vätskan som passerade värmepumpen kyls ner när den värmer gasen och pumpas därefter åter ut i kollektorslingan, där den värms upp igen och cirkulerar tillbaka till värmepumpen. Så fortsätter vätskan att cirkulera varv efter varv och överför sin värme till värmepumpen. Anläggningen installerades för tre år sedan, men har nu byggts ut och kompletterats och modifierats av Climat80 Entreprenad. 

Monika Rolf

Får jag leva om mitt liv skulle jag gjort samma sak

För 17 år sedan klev Monika Rolf in i receptionen och blev både rösten och ansiktet vi möter. 2001 var det 30 anställda och idag är det över 400 personer i koncernen. - Det fanns en tid när jag svarade med fler och fler bolagsnamn tills det inte blev hanterbart. Idag svarar jag Climat80-Gruppen och vägleder inom våra olika bolag, teknikområden och kompetenser. Alla kunder, kollegor och leverantörer – det finns troligtvis ingen i hela koncernen som har samma koll på allt och alla. I grunden bottnar engagemanget i ett stort intresse för människor, då blir det lättare att komma ihåg vem alla är och en vänskap växer fram. - Får jag leva om mitt liv skulle jag gjort precis samma sak – vara rösten utåt för Climat80-Gruppen – hjälpa och vägleda alla som ringer. Vi har en digital växel men ett ärende är inte klart för att man kopplar vidare, man måste följa upp så att ärendet fullföljs, om någon inte svarar, hur löser vi problemet. Det gäller att ta hand om alla och undvika rundgång. Står en vattenledning och rinner är det bråttom att snabbt få servicepersonal på plats. Det värsta som hänt genom åren är när någon blivit akut sjuk. Några direkta kriser annars har det aldrig blivit. Jag älskar mitt jobb; att prata i telefon, mötet med alla människor. Jag har svårt att förstå de som inte vågar lyfta luren, det som är så roligt. Jag skulle kunna fira jul på jobbet. Till och med när det är fredag kväll kan jag känna för att stanna lite längre.  Visst är det tryggt att alltid möta Monika Rolf när man kliver in genom dörren på huvudkontoret och höra hennes röst som snabbt ger information och har koll på allt och alla. Climat80-andan finns alltid där – det kan vi hjälpa dig med.

Pages

Presskontakt

Presskontakt

Helene Dahlgren

Helene Dahlgren

HR Chef och Kommunikation
+46 761819630

Referenser

334 solpaneler och sänkt CO2 avtryck på VA SYDs reningsverk

VA SYD ansvarar för vatten och avlopp i fem skånska kommuner, bland annat i Malmö och Lund. När... Läs mer