Nyheter

Climat80 växer i Lund

Vi växer i Lund

I en behaglig Lunda-atmosfär utvecklas våra verksamheter. Sedan flytten till nya lokaler 2016 har det hänt mycket och lokalen som renoverades med plats för fler har nu fyllts. Idag är 80 medarbetare knutna till vårt Lundakontor på Gastelyckan. Här sitter Climat80´s industriavdelning, Lunds Värme & Sanitet och Clifa Fastighetsservice. Nu före sommaren välkomnade vi även Klimatkyl. Samtidigt startade vi upp en ny filial på Sankt Lars-området. Närhet och tillgänglighet är viktigt för våra kunder och för oss. Kika in och se hur det ser ut på Gastelyckan! [[{"fid":"814","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"class":"file-default media-element","data-delta":"1"}}]] [[{"fid":"815","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"class":"file-default media-element","data-delta":"2"}}]] [[{"fid":"816","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"3":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"class":"file-default media-element","data-delta":"3"}}]] [[{"fid":"817","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"4":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"class":"file-default media-element","data-delta":"4"}}]]

Peter arbetar i första hand som arbetsledare för den grupp som jobbar med OVK

I vår C80-panel nr: 2 – Peter Lindell och OVK

Möt Peter Lindell i vår C80-panel där du får en inblick i vår vardag. Peter arbetar i första hand som arbetsledare för den grupp som jobbar med OVK, Obligatorisk Ventilationskontroll, och injustering av luftflöden på Climat80´s serviceavdelning. OVK är en lagstadgad kontroll av ventilationssystem för att människor inte ska må dåligt inomhus. Den utförs regelbundet med tre eller sex års intervall beroende på typ av ventilationssystem och verksamhet i lokalerna. Det ställs höga krav på utbildningsnivå och erfarenhet för att få utföra dessa besiktningar och Peter är certifierad för att utföra OVK sedan mitten av 90-talet. Vi ställer 3 snabba frågor. 1. Vad är givande med ditt arbete? - Det vi utför påverkar innemiljön positivt. Med det blir det också en samhällsnytta och det känns bra. Jag gillar att ha kontakt med människor och det har man mycket i det här jobbet. Jag vill inte att det ska låta klyschigt men känslan av att kunderna blir nöjda med det som utförs är väldigt behaglig. Sen underlättas vardagen av att man arbetar i ett bra gäng och har roligt på jobbet. 2. Största utmaningen? - Det måste vara tiden. Vi har nästan alltid en deadline att hålla. När det gäller OVK händer det inte alltför sällan att det redan är försenat när vi får beställningen. Injustering av luftflöden kommer oftast in på slutklämmen av projekten och då brukar det bli lite stressigt. En annan utmaning är att rekrytera duktiga, behöriga besiktningsmän. 3. Ditt viktigaste verktyg? - Våra tekniker! Om de nu kan kallas verktyg och betraktas som mina, skrattar Peter. Även vårt arbetsordersystem hade varit svårt att klara sig utan och jag har god nytta av min förmåga att kommunicera och hålla ordning på saker och ting.

Först ut i vår nya C80-panel

Först ut i vår nya C80-panel

Möt Lotta Hallin Persson som är först ut i vår nya C80-panel där du får en inblick i vår vardag. Lotta arbetar som servicekoordinator inom vårt teknikområde kyla som drivs av vårt dotterbolag Klimatkyl. Hennes arbetsuppgifter är många och hon är spindeln i nätet på många sätt. Vi ställer 3 snabba frågor...   1. Vad är givande med ditt arbete? - Jag gillar variationen i mitt arbete, både kontakten med människor och administrativt arbete. Det är mycket nytt varje dag och alltid något annorlunda problem som man måste tänka igenom. Kollegorna är bäst! Vi matchar varandra väldigt bra och trivs tillsammans – vi delar många skratt under dagarna även om vi alltid har mycket att göra. 2. Största utmaningen? - Ibland får vi väldigt många jobb som kommer in samtidigt, det blir högt tryck på våra tekniker, eller egentligen på oss alla, och vi måste göra viktiga prioriteringar. Då måste jag kontakta kunden och diskutera olika lösningar. Frysrum och frysar går oftast före kylrum, men beroende på verksamhet och typ av problem så måste vi alltid prioritera utifrån situationen. 3. Ditt viktigaste verktyg? - Kommunikation och samarbete. Mitt jobb handlar ju mycket om att ha kontakt med olika personer. Jag tar emot samtal från kunder och informerar Klimatkyls tekniker om olika jobb – jag har egentligen kontakt med alla. Min närmsta kollega är ett viktigt bollplank som betyder mycket i alla beslut som måste fattas.

Pages

Presskontakt

Presskontakt

Helene Dahlgren

Helene Dahlgren

HR Chef och Kommunikation
+46 761819630

Referenser

334 solpaneler och sänkt CO2 avtryck på VA SYDs reningsverk

VA SYD ansvarar för vatten och avlopp i fem skånska kommuner, bland annat i Malmö och Lund. När... Läs mer