Nyheter

En sport att ladda bilen med el

En sport att ladda bilen med el

Visst blir det lite av en sport att försöka köra så mycket man kan på el genom att planera körsträckor och laddningar. Det var när vi började gå över till hybridbilar som går på både el och bensin som behovet av laddstationer uppstod — att kunna ladda bilarna på kontoren. Transporter är den post som är störst energianvändare, och därmed har störst miljöpåverkan i Climat80-Gruppens verksamhet. På huvudkontoret i Malmö har vi i samarbete med vår leverantör E.ON installerat 11 laddstolpar med 22 laddpunkter och på kontoret i Lund har vi 4 nya laddstolpar med 8 laddpunkter. Vi köpte in laddstolpar av E.ON som vi monterade och kopplade in. Dessa är icke publika och till för anställda och besökare. Vi köper in tjänsten för debitering av E.ON. Projektet med laddstolparna kunde genomföras tack vare samarbetet med Naturvårdsverket och projektet Klimatklivet som ger investeringsstöd till åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid på lokal nivå. Totalt har 18 500 nya laddningspunkter tillkommit sedan Klimatklivet startades och de laddstationer som Klimatklivet delfinansierat, med upp till 50% av investeringskostnaden, minskar utsläppen med 50 000 ton koldioxid per år. Just nu inväntar Naturvårdsverket budgetbesked och direktiv, så om du är intresserad av att söka investeringsstöd för laddstationer, bevaka deras hemsida. I vår miljöpolicy står det att Climat80-Gruppen ständigt ska arbeta för att minska sin miljöpåverkan. Våra solceller på taket skulle ge ca 37 500 körda mil om allt skulle gå till att ladda upp elbilar. Det finns så mycket man kan göra. På individnivå genom att dagligen försöka köra på så mycket el man kan. Prata gärna med vår energiavdelning om du har några frågor kring ditt företag.

Den välskötta fastigheten - Clifa Service fyller 10 år

Den välskötta fastigheten - Clifa Service fyller 10 år

Första intrycket i entrén, att närma sig en fastighet som har den välskötta trädgården med klippta häckar, nyklippt gräs, sopade gångar och uppfarter. På Clifa Service lever man nära årstiderna och hyresgästerna. Nu är det tid för höststädning och inom kort är det dags för skottning och snöröjning.  Den 1 oktober 2018 firar Clifa Service 10 år. 2008 förvärvade Climat80-Gruppen LTF Håkan Nyberg med 7 anställda och döpte om företaget till Clifa Service AB. Idag har företaget 23 anställda och förvaltar bostadsrättsföreningar och kommersiella fastigheter i bland annat Lund, Malmö, Eslöv och Staffanstorp. Många av kunderna idag var kunder redan då, det gäller även personal och samarbetspartners och långsiktiga relationer uppskattas verkligen. - Vi lär känna hyresgästerna och har i stort sett daglig kontakt och det tycker alla hos oss är trevligt, säger Lars Jönsson som är arbetsledare på Clifa. - Sen är det ett omväxlande arbete, man vet aldrig riktigt vad som kan inträffa. För några år sedan när det kom ett kraftigt regn blev det översvämningar i många källare och då var vi engagerade i hela saneringsarbetet, fortsätter han.  En milstolpe som haft stor betydelse var när vi flyttade till Gastelyckan och fick nya lokaler på Skiffervägen i Lund för två år sedan. Är du kanske intresserad av att få den där välskötta trädgården och fastigheten?  Mejla gärna Lars Jönsson, lars.jonsson@clifa.se Clifa Service är Climat80-Gruppens experter på fastighetsservice och erbjuder effektiv, noggrann och rationell service när det gäller drift, skötsel och förvaltning av bostads-, kontors- och industrifastigheter. Oavsett om du äger och förvaltar 200 fastigheter eller hanterar en bostadsrättsförening med 20 lägenheter är service och förvaltning gemensam. Clifa löser det långsiktiga behovet. 

Pages

Presskontakt

Presskontakt

Helene Dahlgren

Helene Dahlgren

HR Chef och Kommunikation
+46 761819630

Referenser

334 solpaneler och sänkt CO2 avtryck på VA SYDs reningsverk

VA SYD ansvarar för vatten och avlopp i fem skånska kommuner, bland annat i Malmö och Lund. När... Läs mer