Yttre Fastighetsskötsel åt Stena Fastigheter.

Stena Fastigheter

Yttre Fastighetsskötsel åt Stena Fastigheter.

Stena Fastigheter har valt att outsourca yttre fastighetsskötsel och Clifa Service som blev tillfrågad har nu valts ut att sköta 36 fastigheter i Malmö, Lund och Bjärred.

Stena Fastigheter som tidigare själva tagit hand om skötseln har alltså nu valt att köpa in detta av en extern entreprenör. Vi är mycket tacksamma över förtroendet och har i och med detta blivit en stor samarbetspartner med Stena Fastigheter.

Under det senaste året har alla våra bolag Climat80, Stjernfeldts VVS, Elfast samt Klimatkyl utfört service och underhåll åt Stena Fastigheter vilket vi är mycket stolta över.

Avtalet började gälla 1:a februari 2017.
Ansvarig för detta avtal är Tomas Hofvander på Clifa Service.

Tomas Hofvander
046-10 14 20
tomas.hofvander@clifa.se

Referenser

ELFAST har varit med och byggt om fastigheten Stocken 2 till en ny bilverkstad för Mechanum

ELFAST har varit med och byggt om fastigheten Stocken 2 till en ny bilverkstad för Mechanum.... Läs mer

Riktlinjer covid-19

Riktlinjer och åtgärder för att förhindra smittspridning av coronavirus och sjukdomen covid-19.