Åke P Fågel & Vilt

Åke P Fågel & Vilt

Åke P Fågel & Vilt bygger ut verksamheten genom en om- och tillbyggnad av kyl- och frysrum samt en utlastningsterminal till den befintliga styckningsanläggningen. Kilmatkyl har genomfört ombyggnad samt installation av ny kylutrustning och uppdaterade system.

Frysrummet blir 200 m2 och installationen omfattar frysaggregat, förångare samt tillhörande styrutrustning. I uppdraget ingår också att ställa om 2 befintliga frysrum till kylrum samt att installera ett nytt kylrum inklusive styrutrustning. Befintligt köldbärarsystem ska kompletteras med två stycken nya vätskekylaggregat av typ CCU samt en ny kylmedelkylare som placeras på yttertaket. Kylrummen ska ha en temperatur på + 2 och frysrum – 23 grader.
Samtidigt ska befintligt styr- och övervakningssystem byggas om till ett webbaserat RDM-system.

Som extra krydda på uppdraget ska ombyggnation och installationer ske utan driftstopp inom anläggningen.

Referenser

334 solpaneler och sänkt CO2 avtryck på VA SYDs reningsverk

VA SYD ansvarar för vatten och avlopp i fem skånska kommuner, bland annat i Malmö och Lund. När... Läs mer