Alfa Laval ny kund

Alfa Laval ny kund

Alfa Laval har tecknat nytt serviceavtal för sina ca 60 stycken komfort- och processkylanläggningar. Avtalet är ett funktionsavtal vilket innebär att Klimatkyl ska ansvara för att kylanläggningarna fungerar genom löpande service, driftskontroll och i förekommande fall rekommendera åtgärdsförslag.

Normal service utföras 2 gånger/år. Därtill kommer åtgärder p.g.a. vid eventuella driftsavbrott eller andra händelser som omöjliggör en friktionsfri drift. Uppföljningsmöten genomförs en gång i månaden tillsammans med alla övriga funktionsentreprenörer.

Referenser

334 solpaneler och sänkt CO2 avtryck på VA SYDs reningsverk

VA SYD ansvarar för vatten och avlopp i fem skånska kommuner, bland annat i Malmö och Lund. När... Läs mer