Alfa Laval ny kund

Alfa Laval ny kund

Alfa Laval har tecknat nytt serviceavtal för sina ca 60 stycken komfort- och processkylanläggningar. Avtalet är ett funktionsavtal vilket innebär att Klimatkyl ska ansvara för att kylanläggningarna fungerar genom löpande service, driftskontroll och i förekommande fall rekommendera åtgärdsförslag.

Normal service utföras 2 gånger/år. Därtill kommer åtgärder p.g.a. vid eventuella driftsavbrott eller andra händelser som omöjliggör en friktionsfri drift. Uppföljningsmöten genomförs en gång i månaden tillsammans med alla övriga funktionsentreprenörer.

Referenser

Gängtappen

Hur gör man när utrymmet som ska inrymma en ny större kylanläggning är mindre än anläggningen?... Läs mer

Riktlinjer covid-19

Riktlinjer%20covid-19

Riktlinjer och åtgärder för att förhindra smittspridning av coronavirus och sjukdomen covid-19.

Riktlinjer uppdaterade 2020-11-09