Almgården

Almgården

Service och kontinuitet håller överraskningarna borta.

Hugo Åbergs Fastighetsförvaltning och Climat80 har en lång arbetsrelation. Aktuellt uppdrag omfattade OVK-besiktningar för fastigheter på Almgården, ett bostadsområde byggt på 70-talet. Climat80-gruppen genomför fortlöpande underhåll och service varav energideklaration och OVK är en del. Almgården omfattar 15 byggnader med totalt 976 lägenheter vilket motsvarar 58 359 m2.

Efter genomgången kunde konstateras ett resultat som förväntat. Tack vare löpande serviceavtal och den kontinuerliga genomgången av fastigheterna undviks obehagliga överraskningar. Fastighetsbolaget är väl medvetet om vilka åtgärder som ska vidtas och när.

Referenser

Gängtappen

Hur gör man när utrymmet som ska inrymma en ny större kylanläggning är mindre än anläggningen?... Läs mer