Ammoniakvärmepump

Ammoniakvärmepump

Alfa Laval bygger en ny värmepump för kontor och fabriksanläggningarna på Gunnesbo i Lund. Totalt ska 45 000 kvm värmas. Värmepumpen har en kapacitet på ca 800 kW, vilket motsvara en täckning på ca 80 % av energibehovet.

Klimatkyl – Climat80-Gruppens specialister på värmepumpar - har fått uppdraget att i samarbete med Alfa Laval konstruera, installera och driftsätta pumpen som utrustas med ammoniak som köldmedium.

Alfa Laval har tre uttalade syften med den nya värmepumpen:

  • återvinna och förädla den energi som krävs för att kyla egna produktionslinjer
  • utnyttja ammoniak som köldmedium, vilket i denna applikation ger en högre värmefaktor jämfört med andra köldmedium
  • skapa en miljövänlig referensanläggning för besökande kunder som presenterar företagets värmeväxlar samt övriga koncept i en ammoniakanläggning

Värmepumpens värmefaktor beräknas till ca 6,8 – att jämföras med traditionella villavärmepumpar som har en faktor på 3,5 – 4,0. Sammantaget ger värmepumpen en långsiktigt lägre energianvändning med sänkta driftskostnader, lägre miljöpåverkan och en gynnsam pay-off tid som positiva effekter.

Klimatkyl har sedan tidigare ett kylserviceavtal med Alfa Laval och det aktuella pumpprojektet är en utveckling av samarbetet.

Referenser

ELFAST har varit med och byggt om fastigheten Stocken 2 till en ny bilverkstad för Mechanum

ELFAST har varit med och byggt om fastigheten Stocken 2 till en ny bilverkstad för Mechanum.... Läs mer

Riktlinjer covid-19

Riktlinjer%20covid-19

Riktlinjer och åtgärder för att förhindra smittspridning av coronavirus och sjukdomen covid-19.

Riktlinjer uppdaterade 2020-11-09