Ammoniakvärmepump

Ammoniakvärmepump

Alfa Laval bygger en ny värmepump för kontor och fabriksanläggningarna på Gunnesbo i Lund. Totalt ska 45 000 kvm värmas. Värmepumpen har en kapacitet på ca 800 kW, vilket motsvara en täckning på ca 80 % av energibehovet.

Klimatkyl – Climat80-Gruppens specialister på värmepumpar - har fått uppdraget att i samarbete med Alfa Laval konstruera, installera och driftsätta pumpen som utrustas med ammoniak som köldmedium.

Alfa Laval har tre uttalade syften med den nya värmepumpen:

  • återvinna och förädla den energi som krävs för att kyla egna produktionslinjer
  • utnyttja ammoniak som köldmedium, vilket i denna applikation ger en högre värmefaktor jämfört med andra köldmedium
  • skapa en miljövänlig referensanläggning för besökande kunder som presenterar företagets värmeväxlar samt övriga koncept i en ammoniakanläggning

Värmepumpens värmefaktor beräknas till ca 6,8 – att jämföras med traditionella villavärmepumpar som har en faktor på 3,5 – 4,0. Sammantaget ger värmepumpen en långsiktigt lägre energianvändning med sänkta driftskostnader, lägre miljöpåverkan och en gynnsam pay-off tid som positiva effekter.

Klimatkyl har sedan tidigare ett kylserviceavtal med Alfa Laval och det aktuella pumpprojektet är en utveckling av samarbetet.

Referenser

Kylsystem hos SydGrönt i Landskrona

Det område som vi arbetat med under decennier är installationer och anläggningar som tar hänsyn... Läs mer