BRF Domaren

BRF Domaren

Brf Domaren, Borgmästaregården, består av 2 stycken 17-våningshus om vardera 128 lägenheter. Klimatkyl bjöds in till en upphandling och tog hem uppdraget som engagerar gruppens samtliga fyra bolag.

Brf Domaren, Borgmästaregården, består av 2 stycken 17-våningshus om vardera 128 lägenheter. Klimatkyl bjöds in till en upphandling och tog hem uppdraget som engagerar gruppens samtliga fyra bolag. Detta är första gången där det varit möjligt.

Uppdraget består av att byta befintligt värmesystem med värmepumpar och fjärrvärmecentral. Även fläktarna till frånluftsventilationen byts ut för att spara energi. För genomförandet krävs att det byggs ett nytt värmepumpsrum vilket kommer att ske genom att utnyttja befintliga källarförråd som ställts till förfogande.

Samtidigt kommer värmepumparna att flyttas från taket och installeras i det nya värmepumpsrummet i källaren.  Det finns två skäl till denna flytt. Det första är att det effektiviserar framtida service och det andra att det minskar värmeförlusten som uppstår i schaktet.

När samtliga installationer är klara är den beräknade energibesparingen beräknad till ca 150 000 kr/år per fastighet. Investeringen är därmed betald på ca 5 år.

Projektet är uppdelat i två etapper, ett hus i var etapp.

Projektets arbetsfördelning ser ut enligt följande:

Klimatkyl är projektledare och installerar värmepumparna.

Climat80 byter frånluftsaggregaten

Stjernfeldts VVS byter värmecentralen

Clifa bygger det nya värmepumpsrummet

Vill du ha mer information om projektet kontakta projektledare Johan Hägg, Klimatkyl, på tel 046-10 13 06 eller mejl johan.hagg@klimatkyl.se.

Referenser

334 solpaneler och sänkt CO2 avtryck på VA SYDs reningsverk

VA SYD ansvarar för vatten och avlopp i fem skånska kommuner, bland annat i Malmö och Lund. När... Läs mer