Brf Steglitsen

Brf Steglitsen

Det startade med en trasig värmepump.

Brf Steglitsen ligger i Arlöv och omfattar 17 lägenheter och en gemensamhetslokal. Fastigheten värms upp av fjärrvärme. Föreningen kontaktade Climat80 2008 för att få den lagstadgade energideklarationen och OVK genomförda.

Vid genomgången upptäcktes några problemområden i form av ett antal energitjuvar som skapat onödigt höga driftskostnader. Efter en diskussion med föreningens styrelse beslutade man sig för att teckna ett servicekontrakt med Climat80 på ventilationen. Därmed skapade styrelsen kontroll över vad som händer och kan i tid vidta åtgärder.

En första åtgärd var att bestämma om man skulle reparera eller byta en trasig värmepump. En reparation visade sig för dyr med tanke på pumpens status. Byte blev föreningens val och Klimatkyl installerade den nya pumpen. Samtidigt valde styrelsen att teckna ett serviceavtal på pumpen. Ännu ett problem som fick en framtidsinriktad lösning.

Samtalen fortsatte och styrelsen önskade en mer noggrann uppföljning av energianvändningen, dvs jakten på energitjuvar i fastigheten fortsatte. Resultat blev en fullständig underhållsplan. Första åtgärderna utförde Stjernfeldts VVS genom felsökning och byte av radiatorventiler i ett antal lägenheter.

I underhållsplanen föreslog Climat80 även ett byte av styr- och reglersystemet för ventilation och värme. Därmed fick styrelsen direkt kontinuerlig kontroll över energiflödet och förbrukning. I servicekontraktet ingår att Climat80 stödjer styrelsen med den löpande informationen, ev avvikelser följs upp direkt och eventuella justeringar vidtas utan fördröjning.

När Steglitsen något senare beslutade att bygga om en lokal från videobutik till föreningslokal kontaktades Climat 80 igen för att diskutera framtida ventilationslösning för lokalen. Resultatet blev att Klimatkyl fick uppdraget att demontera den befintliga kyl-/värmepumpen och Cllimat80 utförde några mindre omflyttningar och injusteringar så att ventilationen anpassades till lokalens nya användningsområden.

Nu löper kontakten smärtfritt och föreningens styrelse har skaffat sig kontroll över fastighetens energianvändningen. Föreningens kostnader för uppvärmning och ventilation har väsentligen minskats. Efter att samarbete inleddes 2009 har energianvändningen minskat med 29% kWh, omräknat i kronor blir minskningen 13%. Att minskningen i kronor är lägre beror på att 1 kWh fjärrvärme är billigare än 1 kWh el.

Steglitsens styrelse insåg behovet av professionell hjälp dels i form av energieffektiviserande åtgärder dels i form av olika serviceavtal. Därmed slipper man ägna tid och energi åt saker man inte behärskar och kan i stället ägna sin tid åt det man är bäst på – att förvalta föreningen. Risken för framtida stora reparationer p.g.a. av eftersatt skötsel eller utebliven service är eliminerad.

Föreningen har nu:

• en uppdaterad bild av fastighetens status vad gäller energianvändning.

• en plan över vilka åtgärder som är att vänta.

• automatisk service och underhåll utan egen insats

• en klart förbättrad energiekonomi

Sist men inte minst bidrar föreningen genom sina beslut till en klart reducerad miljöbelastning, där vi alla är vinnare.

Brf Steglisens styrelseordförande Birgitta Andersson säger:

- Tack Climat80! Innan vi fick kontakt med er kontaktade vi flera företag i Malmö men ingen var intresserad av att hjälpa oss. Vår förening med 17 lägenheter är för liten helt enkelt. Situationen ändrades när vi pratade med Climat80 som ställde upp direkt och har sedan dess ledsagat oss genom våra projekt. Det känns tryggt och stressen har minskat tack vare kontakten med er. Att veta känns lugnare än att vi ska gissa oss till vad vi ska göra. Och så smärtfritt samarbetet flyter på. Att ta hjälp och få kontroll över det tekniska i fastigheten kan rekommenderas för de föreningar som inte kan själva. Vi ser fram emot fortsatt samarbete och rekommenderar gärna andra föreningar att arbeta med Climat80-gruppen som leverantör och support.

Referenser

Kylsystem hos SydGrönt i Landskrona

Det område som vi arbetat med under decennier är installationer och anläggningar som tar hänsyn... Läs mer