Bulltoftabanan halkar in på solceller

Bulltoftabanan halkar in på solceller

Många är vi som övat halkkörning och gått riskutbildningar på Bulltoftabanan i Malmö och det går åt mycket el för att hålla pumparna med vatten igång. En lösning för att hålla nere energikostnaderna togs fram av Climat80 Energi och nu har 122 solpaneler installerats, inte på taket som ofta används, utan här passade det bättre att installera panelerna på markstativ. Installationen blir väldigt effektiv eftersom halkbanan använder el under de timmar som solen är uppe och solcellerna kan då producera el som används direkt i verksamheten. Anläggningen kommer totalt att producera ca 35 900 kWh/år, ca 22 000 kWh/år kommer att kunna användas direkt i verksamheten och ca 13 900 kWh/år kan säljas vidare till elnätet. Installationen innebär att Bulltoftabanan minskar sitt klimatavtryck med ca 5,5 ton koldioxid om året. En installation som går i linje med verksamhetens löpande miljöarbete för att minska sitt avtryck på miljön. Anläggningen har anpassats efter verksamhetens behov och investeringen har en positiv påverkan på lönsamheten.

Referenser

334 solpaneler och sänkt CO2 avtryck på VA SYDs reningsverk

VA SYD ansvarar för vatten och avlopp i fem skånska kommuner, bland annat i Malmö och Lund. När... Läs mer