Candeco

Candeco

Climat80, Stjernfeldts VVS och Klimatkyl utvecklade ett helt nytt klimatstyrt ventilations- och kylsystem för Candecos känsliga produktion i Candecos nybyggda fabrik.

Climat80 Gruppen utförde på totalentreprenad alla installationer i Candecos nya fabrik. Candeco Confektyr AB, en av Europas ledande tillverkare av torra ingredienser och dekorprodukter till glass-, bageri- och konfektyrindustrin, har byggt en helt ny livsmedelsfabrik, på 5 000 kvm, på Hyllie industriområde i Malmö. Climat80-Gruppen fick uppdraget som totalentreprenör för ventilation, värme, kyla, styr & regler, VA samt el.

Projektet innehöll en omfattade planering, samordning, konstruktion, installation och igångsättning. Projektet samordnades av Climat80 som också stod för all ventilation- och styr & reglersinstallationer. Stjernfeldts ansvarade för alla rör- och värmeinstallationer samt Klimatkyl för kylinstallationerna. Elinstallationerna genomfördes av Elfast, Malmö, på uppdrag av Climat80.

Climat80 var även delaktig tidigt i processen vilket var en stor fördel för såväl byggföretaget Gråkjaer A/S som Candeco. Livsmedelsproduktion har mycket specifika krav vad avser produktionsmiljön, vilket gjorde det än viktigare att alla installationer anpassas efter de rigorösa krav som ställs på livsmedelsproducerande processer.

Avancerade krav på inneklimatet

Candeco arbetar med temperatur- och fuktkänsliga ingredienser i flera av produktionslinjerna. Företagets mål var att bygga en funktionell produktionsanläggning.

En avgörande faktor för företagets varierade och delvis mycket känsliga produktion är rätt inomhusklimat. I en av produktionshallarna är kravet extra högt på anpassat klimat efter de olika tillverkningsprocessernas behov och krav.

En utmaning var att i en och samma produktionshall leverera värme till en produktionslinje samtidigt som en annan närliggande linje kräver kyla utan fuktighet. Kraven på speciallösningar var höga. Climat80 tog intern hjälp av dotterbolagen Klimatkyls och Stjernfeldts kompetens, erfarenhet och avancerade tekniska kunnande. Gemensamt löste man den utmanande uppgiften - det är en av fördelarna med att ha specialisterna ”i huset”.

Climat80 jobbar nära Candeco för att löpande hitta smarta och energieffektiva lösningar för produktionslinjerna. En annan utmaning har varit de starka aromdofterna som frigörs i samband med tillverkningen. Dofter som har en negativ påverkan på såväl personal i produktionslinjen som de som arbetar med närliggande produktionslinjer i lokalen. 
Därtill kom Candecos behov av att kunna köra produktion dygnet runt, åtminstone periodvis, vilket medförde önskemål om att minimera de löpande driftskostnaderna såväl som att minimera driftstörningar vid service och underhåll.

Tilläggsuppdrag

I samband med Candecos flytt till de nya lokalerna fick Climat80:s industriavdelning i uppdrag att energioptimera tillverkningsmaskinerna.

Ytterligare produktionsanpassningar – ett nytt uppdrag.

Candeco gav i en tilläggsbeställning uppdragit åt Climat80-Gruppen att ytterligare specialanpassa all ventilation, kyla och värme då Candecos upptäckte att delar av produktionsprocesserna krävde än mer specialiserade luft- och värme-/kyllösningar.

Utökning av Candecos kapacitet

Tack vare Candeco:s nya lokaler har företaget fått större möjligheter att utveckla och öka produktionen. Detta har medfört att fler produktionslinjer inom kort kommer att installeras.
Produktionslokalerna börjar nå maximalt utnyttjande och en utökning lokalerna har förberetts och Climat80-Gruppen hoppas på fortsatt förtroende att komplettera tillbyggnaden med nya installationer.

Service därtill

Candeco tecknade, i samband med inflyttningen i de nya lokalerna, ett serviceavtal med Climat80-Gruppen omfattande samtliga ventilations-, styr&regler-, värme-/kylainstallationer samt fastighetsskötsel. Därmed säkerställer Candeco den löpande driften samt att energianvändningen och driftkostnaderna hålls nere.

Candeco Konfektyr AB

Candeco producerar torra ingredienser och dekorprodukter till glass-, bageri-, mejeri- och konfektyrindustrin. Företaget skräddarsyr produkter efter kundernas önskemål och krav och arbetar idag med kunder över hela världen. Candeco är ett dotterbolag till norska livsmedelsbolaget Idun A/S som i sin tur ingår i Orkla Food Ingredients.

Kontakta gärna Anders Welander, Climat80, för mer information:
Telefon:040-36 34 97
E-post: anders.welander@climat80.se
 

Referenser

334 solpaneler och sänkt CO2 avtryck på VA SYDs reningsverk

VA SYD ansvarar för vatten och avlopp i fem skånska kommuner, bland annat i Malmö och Lund. När... Läs mer