Havilog

Havilog

Fastighetsbolaget Wihlborgs skulle bygga en driftsäker och energisnål kyl- och frysanläggning åt sin kund Havilog, en multinationell livsmedelsjätte med mycket höga krav på driftssäkerheten.

Wihlborgs vände sig till Klimatkyl för att få lösningsförslag. Anläggningen skulle omfatta ca 1 000 m2 med ett frys- och två kylrum och den största utmaning var slutkundens krav på driftssäkerhet.

Klimatkyl hade precis undersökt Kelpies nya plattvärmeväxlare EC 59 med en både varm och kall sida samt inbyggd underkyla. Kelpie hade  monterat EC 59 i en vätskekylare en sk CCU (Compact Chiller Unit) med en mycket hög verkningsgrad och ett smart plug-in-system som förenklar byte av en enhet. Systemet är dessutom modulärt vilket medför en enkel utbyggnadsmöjlighet vid behov.

Aggregaten är helhermetiska och innehåller endast 2,95 kilo köldmedium vilket begränsar eventuella skador om en olycka skulle inträffa. Samtidigt har aggregaten helt separata kretsar vilket ökar driftsäkerheten. Mycket talade för att det här var lösningen på Wihlborgs och Havilogs uppdrag.

Totalentreprenad till Klimatkyl

Klimatkyl fick uppdraget som totalentreprenad och utförde allt i egen regi utom dragning av kraftkablarna. Därigenom fick man full kontroll och kunde skapa en anläggning precis som intentionerna var. 

Systemlösningen omfattar åtta kylmoduler med helt egna styrsystem. Den enda gemensamma är att de kyler samma köldbärare. Ett aggregat kan tas ur drift och ersättas utan att något händer. Systemet är samtidigt konstruerat för att minimera underhållet.

För att uppnå målet kräver det att komponenterna väljs med omsorg. I det här fallet har Klimatkyl gjort följande val:
• CCU-aggregaten från Kylma
• Styrsystemet från Bastec
• Kylmedelskylarna från AIA
• Pumpmodulerna från DEM (som också bygger CCU-aggregaten)

Anläggningen togs i drift i mars 2010.

35 % energibesparingar

Möjligheten till energibesparingar är stora. Enligt tillverkaren av CCU-aggregaten kommer Havilog att kunna nå en ca 35 %-ig energibesparing jämfört med  en traditionell anläggning. Ett resultat av valda CCU-aggregat, varvtalsstyrda pumpar som reglerar flödet efter kylbehovet samt varvtalsstyrda kylmedelsfläktarna på taket.

Kylmedelsystemets värmeåtervinning bidrar också till besparingar.

Först i Sverige och sen väntar Europa

Havilogs CCU-anläggning med åtta aggregat är den första och största i Sverige. Branschen visar stort intresse och antalet studiebesök från många kylfirmor har varit och är många.

Havilog är så nöjda att man planerar att bygga liknande anläggningar runt om i Europa.

Klimatkyl är med på konsultbasis i projekteringen av en Haviloganläggning i Barcelona. Dessutom har man en förfrågan inne på en anläggning med 48 stycken CCU-aggregat.

Installationen i Malmö har blivit ett mycket intressant referensobjekt. Det passar Klimatkyl perfekt med kombinationen av senaste teknik egna lösningar så kundens krav tillgodoses och får ut maximalt av sin investering.

Fakta om installationen

Objekt: Kyl- och fryslager i Malmö
Totalt installerad kyleffekt: Kyl 176 kW, frys 34 kW
Köldmedium: R404A
Systemlösning: Kyl fullständigt indirekt, frysarna är kaskadkopplade
Beställare: Wihlborgs Fastighets AB, Malmö Installatör: Klimatkyl AB, Malmö

 

Referenser

334 solpaneler och sänkt CO2 avtryck på VA SYDs reningsverk

VA SYD ansvarar för vatten och avlopp i fem skånska kommuner, bland annat i Malmö och Lund. När... Läs mer