Malmö Arena Hotel

Malmö Arena Hotel

Percy Nilsson är väldigt nöjd med Climat80 Gruppens helhetsleverans till Malmö Arena Hotel.

Malmö Arena Hotel är klart för invigning i mars 2015. Bokning av konferenslokaler och de 295 hotellrummen är i full gång. Projektet har pågått för Climat80 Gruppens del sedan  maj 2014.

Percy Nilsson var extra tydlig med vikten av att ha en leverantör som kan stå för helheten avseende ventilations- och VS-installationerna inklusive styr och övervakning. Uppdraget var att skapa ett inneklimat som erbjuder gäster och personal all upptänklig komfort utan att göra avkall på de höga kraven på energieffektivitet och långsiktig miljömässig hållbarhet.

Valet föll på Climat80 och Stjernfeldts VVS för företagens långa erfarenhet tillsammans och vana att hålla ihop stora projekt med övriga underentreprenörer. Att företagen dessutom ingår i Comfort-kedjan är ytterligare ett plus.

”Vi har fått en komplett leverans som vi är väldigt nöjda med” kommenterar Percy Nilsson.

Climat80 Gruppen kan konstatera att samverkan inom gruppen är avgörande för att bli aktuell som leverantör i ett så omfattande uppdrag samt att företagens storlek är betydelsefull i själva genomförandefasen.

I filmen dokumenteras Climat80:s och Stjernfeldts medverkan i tillkomsten av Malmö Arena hotell.

 

Referenser

Kylsystem hos SydGrönt i Landskrona

Det område som vi arbetat med under decennier är installationer och anläggningar som tar hänsyn... Läs mer